Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
7558 4.12.2023 г. Решение 2588 2023  Съдържание
7557 4.12.2023 г. Решение 8604 2022  Съдържание
7559 4.12.2023 г. Решение 3080 2022  Съдържание
7532 4.12.2023 г. Решение 8948 2023  Съдържание
7517 4.12.2023 г. Решение 9808 2023  Съдържание
7520 4.12.2023 г. Решение 5030 2023  Съдържание
7477 1.12.2023 г. Решение 450 2022  Съдържание
7484 1.12.2023 г. Решение 8797 2022  Съдържание
7471 1.12.2023 г. Решение 9215 2023  Съдържание
7472 1.12.2023 г. Решение 9061 2023  Съдържание
7480 1.12.2023 г. Решение 6802 2023  Съдържание
7481 1.12.2023 г. Решение 7734 2023  Съдържание
7482 1.12.2023 г. Решение 10154 2022  Съдържание
7479 1.12.2023 г. Решение 4943 2023  Съдържание
7483 1.12.2023 г. Решение 7558 2023  Съдържание
7487 1.12.2023 г. Решение 9458 2023  Съдържание
7489 1.12.2023 г. Решение 6554 2023  Съдържание
7488 1.12.2023 г. Решение 5786 2023  Съдържание
7486 1.12.2023 г. Решение 8293 2023  Съдържание
7495 1.12.2023 г. Решение 9454 2023  Съдържание
7497 1.12.2023 г. Решение 9421 2023  Съдържание
7510 1.12.2023 г. Решение 9274 2023  Съдържание
7473 1.12.2023 г. Решение 10716 2022  Съдържание
7491 1.12.2023 г. Решение 9205 2023  Съдържание
7496 1.12.2023 г. Решение 9349 2023  Съдържание
7490 1.12.2023 г. Решение 6173 2023  Съдържание
7475 1.12.2023 г. Решение 8910 2023  Съдържание
7476 1.12.2023 г. Решение 7807 2023  Съдържание
7485 1.12.2023 г. Решение 8586 2023  Съдържание
7478 1.12.2023 г. Решение 8079 2023  Съдържание
7492 1.12.2023 г. Решение 1650 2022  Съдържание
7493 1.12.2023 г. Решение 9414 2023  Съдържание
7498 1.12.2023 г. Решение 9348 2023  Съдържание
7499 1.12.2023 г. Решение 9419 2023  Съдържание
7500 1.12.2023 г. Решение 9347 2023  Съдържание
7501 1.12.2023 г. Решение 7079 2023  Съдържание
7502 1.12.2023 г. Решение 10661 2023  Съдържание
7502 1.12.2023 г. Решение 10661 2023  Съдържание
7503 1.12.2023 г. Решение 8701 2023  Съдържание
7504 1.12.2023 г. Решение 9407 2023  Съдържание
7505 1.12.2023 г. Решение 11740 2022  Съдържание
7506 1.12.2023 г. Решение 9301 2023  Съдържание
7507 1.12.2023 г. Решение 11713 2022  Съдържание
7508 1.12.2023 г. Решение 9276 2023  Съдържание
7509 1.12.2023 г. Решение 10420 2021  Съдържание
7512 1.12.2023 г. Решение 8710 2023  Съдържание
7513 1.12.2023 г. Решение 6237 2023  Съдържание
7511 1.12.2023 г. Решение 7939 2023  Съдържание
7515 1.12.2023 г. Решение 9693 2023  Съдържание
7474 1.12.2023 г. Решение 8070 2023  Съдържание

Страница 4 от 2032