Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3344 22.5.2023 г. Решение 2724 2023  Съдържание
3345 22.5.2023 г. Решение 2760 2023  Съдържание
3347 22.5.2023 г. Решение 8218 2022  Съдържание
3346 22.5.2023 г. Решение 7032 2022  Съдържание
3348 22.5.2023 г. Решение 1850 2023  Съдържание
3365 22.5.2023 г. Решение 11445 2022  Съдържание
3369 22.5.2023 г. Решение 11082 2022  Съдържание
3349 22.5.2023 г. Решение 873 2023  Съдържание
3350 22.5.2023 г. Решение 1671 2023  Съдържание
3351 22.5.2023 г. Решение 1613 2023  Съдържание
3352 22.5.2023 г. Решение 10863 2022  Съдържание
3353 22.5.2023 г. Решение 1674 2023  Съдържание
3354 22.5.2023 г. Решение 1609 2023  Съдържание
3355 22.5.2023 г. Решение 1617 2023  Съдържание
3356 22.5.2023 г. Решение 8465 2022  Съдържание
3357 22.5.2023 г. Решение 1673 2023  Съдържание
3358 22.5.2023 г. Решение 4384 2023  Съдържание
3359 22.5.2023 г. Решение 1614 2023  Съдържание
3360 22.5.2023 г. Решение 10932 2022  Съдържание
3361 22.5.2023 г. Решение 1610 2023  Съдържание
3362 22.5.2023 г. Решение 1610 2023  Съдържание
3363 22.5.2023 г. Решение 2798 2023  Съдържание
3364 22.5.2023 г. Решение 3431 2023  Съдържание
3366 22.5.2023 г. Решение 9021 2022  Съдържание
3367 22.5.2023 г. Решение 11288 2022  Съдържание
3368 22.5.2023 г. Решение 6472 2019  Съдържание
3370 22.5.2023 г. Решение 2353 2023  Съдържание
3371 22.5.2023 г. Решение 8679 2021  Съдържание
3373 22.5.2023 г. Решение 10505 2022  Съдържание
3335 22.5.2023 г. Решение 6437 2021  Съдържание
3337 22.5.2023 г. Решение 10779 2021  Съдържание
3334 22.5.2023 г. Решение 6114 2022  Съдържание
3301 19.5.2023 г. Решение 1917 2023  Съдържание
3302 19.5.2023 г. Решение 2723 2023  Съдържание
3303 19.5.2023 г. Решение 3187 2023  Съдържание
3304 19.5.2023 г. Решение 11060 2022  Съдържание
3305 19.5.2023 г. Решение 1878 2023  Съдържание
3306 19.5.2023 г. Решение 772 2023  Съдържание
3307 19.5.2023 г. Решение 11538 2022  Съдържание
3308 19.5.2023 г. Решение 11337 2022  Съдържание
3309 19.5.2023 г. Решение 3630 2023  Съдържание
3310 19.5.2023 г. Решение 2463 2023  Съдържание
3311 19.5.2023 г. Решение 2238 2022  Съдържание
3312 19.5.2023 г. Решение 2563 2023  Съдържание
3313 19.5.2023 г. Решение 585 2023  Съдържание
3314 19.5.2023 г. Решение 2516 2023  Съдържание
3316 19.5.2023 г. Решение 1384 2023  Съдържание
3315 19.5.2023 г. Решение 2515 2023  Съдържание
3317 19.5.2023 г. Решение 10602 2022  Съдържание
3318 19.5.2023 г. Решение 4468 2022  Съдържание

Страница 4 от 1953