Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
11445 10.7.2024 г. Решение 3865 2024  Съдържание
11442 10.7.2024 г. Решение 3739 2024  Съдържание
11472 10.7.2024 г. Решение 798 2023  Съдържание
11470 10.7.2024 г. Решение 6595 2023  Съдържание
11478 10.7.2024 г. Решение 1495 2024  Съдържание
11501 10.7.2024 г. Решение 3871 2024  Съдържание
11491 10.7.2024 г. Решение 10240 2023  Съдържание
11492 10.7.2024 г. Решение 11609 2023  Съдържание
11495 10.7.2024 г. Решение 3868 2024  Съдържание
11509 10.7.2024 г. Решение 5625 2024  Съдържание
11512 10.7.2024 г. Решение 1911 2022  Съдържание
11513 10.7.2024 г. Решение 2593 2024  Съдържание
11436 10.7.2024 г. Решение 9949 2023  Съдържание
11432 10.7.2024 г. Решение 8272 2023  Съдържание
11380 10.7.2024 г. Решение 3582 2024  Съдържание
11378 10.7.2024 г. Решение 3088 2024  Съдържание
11524 10.7.2024 г. Решение 5019 2024  Съдържание
11522 10.7.2024 г. Решение 4949 2024  Съдържание
11519 10.7.2024 г. Решение 4948 2024  Съдържание
11526 10.7.2024 г. Решение 5131 2024  Съдържание
11527 10.7.2024 г. Решение 5138 2024  Съдържание
11530 10.7.2024 г. Решение 12055 2023  Съдържание
11537 10.7.2024 г. Решение 3005 2024  Съдържание
11540 10.7.2024 г. Решение 1450 2024  Съдържание
11541 10.7.2024 г. Решение 1358 2024  Съдържание
11542 10.7.2024 г. Решение 4051 2022  Съдържание
11372 10.7.2024 г. Решение 3474 2024  Съдържание
11373 10.7.2024 г. Решение 3559 2024  Съдържание
11437 10.7.2024 г. Решение 5860 2024  Съдържание
11476 10.7.2024 г. Решение 1944 2024  Съдържание
11498 10.7.2024 г. Решение 3902 2024  Съдържание
11504 10.7.2024 г. Решение 7785 2023  Съдържание
11212 9.7.2024 г. Решение 3955 2024  Съдържание
11221 9.7.2024 г. Решение 4011 2024  Съдържание
11222 9.7.2024 г. Решение 4003 2024  Съдържание
11224 9.7.2024 г. Решение 3951 2024  Съдържание
11226 9.7.2024 г. Решение 3908 2024  Съдържание
11218 9.7.2024 г. Решение 3906 2024  Съдържание
11294 9.7.2024 г. Решение 2252 2024  Съдържание
11296 9.7.2024 г. Решение 3130 2024  Съдържание
11307 9.7.2024 г. Решение 5275 2024  Съдържание
11314 9.7.2024 г. Решение 3905 2024  Съдържание
11318 9.7.2024 г. Решение 4012 2024  Съдържание
11295 9.7.2024 г. Решение 9894 2023  Съдържание
11319 9.7.2024 г. Решение 4008 2024  Съдържание
11293 9.7.2024 г. Решение 1159 2024  Съдържание
11281 9.7.2024 г. Решение 2961 2023  Съдържание
11321 9.7.2024 г. Решение 3952 2024  Съдържание
11279 9.7.2024 г. Решение 3836 2024  Съдържание
11239 9.7.2024 г. Решение 4063 2024  Съдържание

Страница 4 от 2134