Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3264 17.5.2023 г. Решение 2084 2023  Съдържание
3256 17.5.2023 г. Решение 10799 2022  Съдържание
3265 17.5.2023 г. Решение 2041 2023  Съдържание
3266 17.5.2023 г. Решение 2040 2023  Съдържание
3271 17.5.2023 г. Решение 5621 2021  Съдържание
3268 17.5.2023 г. Решение 1974 2023  Съдържание
3250 17.5.2023 г. Решение 9968 2022  Съдържание
3251 17.5.2023 г. Решение 10514 2022  Съдържание
3267 17.5.2023 г. Решение 12824 2021  Съдържание
3269 17.5.2023 г. Решение 5396 2022  Съдържание
3270 17.5.2023 г. Решение 10567 2022  Съдържание
3272 17.5.2023 г. Решение 1821 2023  Съдържание
3273 17.5.2023 г. Решение 7250 2022  Съдържание
3212 16.5.2023 г. Решение 4552 2020  Съдържание
3213 16.5.2023 г. Решение 8410 2022  Съдържание
3214 16.5.2023 г. Решение 9604 2020  Съдържание
3215 16.5.2023 г. Решение 981 2023  Съдържание
3216 16.5.2023 г. Решение 2719 2023  Съдържание
3217 16.5.2023 г. Решение 2761 2023  Съдържание
3218 16.5.2023 г. Решение 1029 2021  Съдържание
3219 16.5.2023 г. Решение 2722 2023  Съдържание
3220 16.5.2023 г. Решение 2782 2023  Съдържание
3221 16.5.2023 г. Решение 2779 2023  Съдържание
3222 16.5.2023 г. Решение 2763 2023  Съдържание
3223 16.5.2023 г. Решение 2720 2023  Съдържание
3225 16.5.2023 г. Решение 1898 2022  Съдържание
3226 16.5.2023 г. Решение 2322 2022  Съдържание
3227 16.5.2023 г. Решение 7282 2022  Съдържание
3228 16.5.2023 г. Решение 3386 2023  Съдържание
3229 16.5.2023 г. Решение 2067 2023  Съдържание
3230 16.5.2023 г. Решение 8459 2020  Съдържание
3231 16.5.2023 г. Решение 10326 2022  Съдържание
3232 16.5.2023 г. Решение 3264 2021  Съдържание
3233 16.5.2023 г. Решение 814 2023  Съдържание
3235 16.5.2023 г. Решение 434 2023  Съдържание
3234 16.5.2023 г. Решение 10727 2022  Съдържание
3236 16.5.2023 г. Решение 1781 2023  Съдържание
3237 16.5.2023 г. Решение 1094 2023  Съдържание
3238 16.5.2023 г. Решение 10892 2022  Съдържание
3244 16.5.2023 г. Решение 2616 2021  Съдържание
3236 16.5.2023 г. Решение 1781 2023  Съдържание
3246 16.5.2023 г. Решение 7337 2022  Съдържание
3245 16.5.2023 г. Решение 10159 2022  Съдържание
3239 16.5.2023 г. Решение 8861 2022  Съдържание
3241 16.5.2023 г. Решение 2023 2020  Съдържание
3240 16.5.2023 г. Решение 9900 2022  Съдържание
3242 16.5.2023 г. Решение 2279 2023  Съдържание
3243 16.5.2023 г. Решение 5316 2022  Съдържание
3247 16.5.2023 г. Решение 8456 2022  Съдържание
3179 15.5.2023 г. Решение 10891 2022  Съдържание

Страница 6 от 1953