Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5434 21.8.2023 г. Решение 4258 2023  Съдържание
5435 21.8.2023 г. Решение 976 2023  Съдържание
5436 21.8.2023 г. Решение 10239 2022  Съдържание
5437 21.8.2023 г. Решение 5669 2020  Съдържание
5438 21.8.2023 г. Решение 8143 2022  Съдържание
5439 21.8.2023 г. Решение 7146 2022  Съдържание
5440 21.8.2023 г. Решение 543 2023  Съдържание
5441 21.8.2023 г. Решение 11533 2022  Съдържание
5442 21.8.2023 г. Решение 417 2023  Съдържание
5443 21.8.2023 г. Решение 11627 2022  Съдържание
5444 21.8.2023 г. Решение 880 2023  Съдържание
5445 21.8.2023 г. Решение 4640 2023  Съдържание
5450 21.8.2023 г. Решение 2891 2023  Съдържание
5447 21.8.2023 г. Решение 9978 2022  Съдържание
5448 21.8.2023 г. Решение 279 2023  Съдържание
5449 21.8.2023 г. Решение 11233 2022  Съдържание
5451 21.8.2023 г. Решение 9531 2021  Съдържание
5427 18.8.2023 г. Решение 5785 2023  Съдържание
5428 18.8.2023 г. Решение 7838 2023  Съдържание
5429 18.8.2023 г. Решение 1776 2023  Съдържание
5430 18.8.2023 г. Решение 7709 2023  Съдържание
5431 18.8.2023 г. Решение 3863 2022  Съдържание
5415 17.8.2023 г. Решение 8874 2022  Съдържание
5412 17.8.2023 г. Решение 9803 2022  Съдържание
5414 17.8.2023 г. Решение 7707 2023  Съдържание
5413 17.8.2023 г. Решение 4513 2023  Съдържание
5416 17.8.2023 г. Решение 3838 2020  Съдържание
5417 17.8.2023 г. Решение 4049 2023  Съдържание
5418 17.8.2023 г. Решение 3987 2023  Съдържание
5419 17.8.2023 г. Решение 4025 2023  Съдържание
5420 17.8.2023 г. Решение 7708 2023  Съдържание
5421 17.8.2023 г. Решение 3993 2023  Съдържание
5424 17.8.2023 г. Решение 7769 2020  Съдържание
5425 17.8.2023 г. Решение 1906 2023  Съдържание
5426 17.8.2023 г. Решение 2033 2023  Съдържание
5422 17.8.2023 г. Решение 1373 2023  Съдържание
5407 16.8.2023 г. Решение 9573 2022  Съдържание
5408 16.8.2023 г. Решение 3595 2022  Съдържание
5409 16.8.2023 г. Решение 6890 2023  Съдържание
5410 16.8.2023 г. Решение 1819 2023  Съдържание
5411 16.8.2023 г. Решение 4692 2021  Съдържание
5400 15.8.2023 г. Решение 11277 2022  Съдържание
5401 15.8.2023 г. Решение 4924 2023  Съдържание
5402 15.8.2023 г. Решение 4990 2023  Съдържание
5403 15.8.2023 г. Решение 4995 2023  Съдържание
5404 15.8.2023 г. Решение 4401 2023  Съдържание
5406 15.8.2023 г. Решение 2751 2022  Съдържание
5405 15.8.2023 г. Решение 275 2023  Съдържание
5377 14.8.2023 г. Решение 1413 2023  Съдържание
5378 14.8.2023 г. Решение 9572 2022  Съдържание

Страница 6 от 1994