Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
2358 10.4.2024 г. Решение 123 2024  Съдържание
2359 10.4.2024 г. Решение 122 2024  Съдържание
2360 10.4.2024 г. Решение 133 2024  Съдържание
2361 10.4.2024 г. Решение 137 2024  Съдържание
2370 10.4.2024 г. Решение 825 2024  Съдържание
2362 10.4.2024 г. Решение 81 2024  Съдържание
2363 10.4.2024 г. Решение 82 2024  Съдържание
2364 10.4.2024 г. Решение 129 2024  Съдържание
2366 10.4.2024 г. Решение 6611 2023  Съдържание
2367 10.4.2024 г. Решение 11106 2023  Съдържание
2368 10.4.2024 г. Решение 170 2024  Съдържание
2365 10.4.2024 г. Решение 169 2024  Съдържание
2369 10.4.2024 г. Решение 4938 2023  Съдържание
2372 10.4.2024 г. Решение 4167 2023  Съдържание
2373 10.4.2024 г. Решение 1649 2024  Съдържание
2374 10.4.2024 г. Решение 3495 2023  Съдържание
2375 10.4.2024 г. Решение 4793 2022  Съдържание
2376 10.4.2024 г. Решение 474 2024  Съдържание
2377 10.4.2024 г. Решение 461 2024  Съдържание
2378 10.4.2024 г. Решение 12050 2021  Съдържание
2379 10.4.2024 г. Решение 10180 2023  Съдържание
2317 9.4.2024 г. Решение 10433 2023  Съдържание
2308 9.4.2024 г. Решение 887 2024  Съдържание
2309 9.4.2024 г. Решение 2167 2024  Съдържание
2310 9.4.2024 г. Решение 57 2024  Съдържание
2311 9.4.2024 г. Решение 401 2024  Съдържание
2312 9.4.2024 г. Решение 10981 2023  Съдържание
2313 9.4.2024 г. Решение 238 2024  Съдържание
2314 9.4.2024 г. Решение 814 2024  Съдържание
2315 9.4.2024 г. Решение 4345 2023  Съдържание
2316 9.4.2024 г. Решение 10872 2023  Съдържание
2318 9.4.2024 г. Решение 819 2024  Съдържание
2319 9.4.2024 г. Решение 7792 2023  Съдържание
2320 9.4.2024 г. Решение 288 2024  Съдържание
2321 9.4.2024 г. Решение 3224 2022  Съдържание
2323 9.4.2024 г. Решение 369 2024  Съдържание
2322 9.4.2024 г. Решение 3261 2022  Съдържание
2324 9.4.2024 г. Решение 11397 2023  Съдържание
2325 9.4.2024 г. Решение 1539 2024  Съдържание
2326 9.4.2024 г. Решение 12189 2023  Съдържание
2327 9.4.2024 г. Решение 12191 2023  Съдържание
2328 9.4.2024 г. Решение 12227 2023  Съдържание
2329 9.4.2024 г. Решение 12240 2023  Съдържание
2330 9.4.2024 г. Решение 12226 2023  Съдържание
2331 9.4.2024 г. Решение 12238 2023  Съдържание
2332 9.4.2024 г. Решение 12235 2023  Съдържание
2333 9.4.2024 г. Решение 3649 2023  Съдържание
2334 9.4.2024 г. Решение 9531 2021  Съдържание
2268 8.4.2024 г. Решение 10693 2023  Съдържание
2269 8.4.2024 г. Решение 5673 2023  Съдържание

Страница 6 от 2092