Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
7271 24.11.2023 г. Решение 5817 2023  Съдържание
7248 24.11.2023 г. Решение 6555 2023  Съдържание
7280 24.11.2023 г. Решение 8817 2023  Съдържание
7274 24.11.2023 г. Решение 5870 2023  Съдържание
7225 24.11.2023 г. Решение 5019 2023  Съдържание
7226 24.11.2023 г. Решение 4777 2023  Съдържание
7227 24.11.2023 г. Решение 2221 2023  Съдържание
7228 24.11.2023 г. Решение 5014 2023  Съдържание
7231 24.11.2023 г. Решение 7643 2023  Съдържание
7236 24.11.2023 г. Решение 9264 2023  Съдържание
7239 24.11.2023 г. Решение 9204 2023  Съдържание
7273 24.11.2023 г. Решение 8771 2023  Съдържание
7247 24.11.2023 г. Решение 1693 2023  Съдържание
7254 24.11.2023 г. Решение 6618 2023  Съдържание
7255 24.11.2023 г. Решение 6550 2023  Съдържание
7256 24.11.2023 г. Решение 6356 2023  Съдържание
7250 24.11.2023 г. Решение 6508 2023  Съдържание
7257 24.11.2023 г. Решение 8129 2023  Съдържание
7259 24.11.2023 г. Решение 6505 2023  Съдържание
7260 24.11.2023 г. Решение 6656 2023  Съдържание
7261 24.11.2023 г. Решение 6556 2023  Съдържание
7249 24.11.2023 г. Решение 6655 2023  Съдържание
7262 24.11.2023 г. Решение 6552 2023  Съдържание
7263 24.11.2023 г. Решение 4329 2023  Съдържание
7264 24.11.2023 г. Решение 3463 2023  Съдържание
7265 24.11.2023 г. Решение 8591 2023  Съдържание
7266 24.11.2023 г. Решение 9587 2023  Съдържание
7275 24.11.2023 г. Решение 6360 2023  Съдържание
7282 24.11.2023 г. Решение 216 2023  Съдържание
7219 24.11.2023 г. Решение 8135 2023  Съдържание
7221 24.11.2023 г. Решение 8112 2023  Съдържание
7220 24.11.2023 г. Решение 7489 2023  Съдържание
7251 24.11.2023 г. Решение 8465 2023  Съдържание
7252 24.11.2023 г. Решение 8529 2023  Съдържание
7234 24.11.2023 г. Решение 9273 2023  Съдържание
7253 24.11.2023 г. Решение 6615 2023  Съдържание
7283 24.11.2023 г. Решение 1532 2022  Съдържание
7185 23.11.2023 г. Решение 3836 2023  Съдържание
7186 23.11.2023 г. Решение 9313 2023  Съдържание
7187 23.11.2023 г. Решение 5437 2023  Съдържание
7188 23.11.2023 г. Решение 1409 2023  Съдържание
7189 23.11.2023 г. Решение 1491 2023  Съдържание
7190 23.11.2023 г. Решение 5736 2023  Съдържание
7192 23.11.2023 г. Решение 8915 2023  Съдържание
7191 23.11.2023 г. Решение 8544 2023  Съдържание
7195 23.11.2023 г. Решение 9238 2023  Съдържание
7196 23.11.2023 г. Решение 10022 2023  Съдържание
7194 23.11.2023 г. Решение 8573 2023  Съдържание
7214 23.11.2023 г. Решение 7178 2023  Съдържание
7205 23.11.2023 г. Решение 7565 2022  Съдържание

Страница 9 от 2032