Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
10501 2.7.2024 г. Решение 11943 2023  Съдържание
10503 2.7.2024 г. Решение 4684 2024  Съдържание
10504 2.7.2024 г. Решение 5769 2022  Съдържание
10515 2.7.2024 г. Решение 12215 2023  Съдържание
10518 2.7.2024 г. Решение 12345 2023  Съдържание
10522 2.7.2024 г. Решение 9056 2023  Съдържание
10524 2.7.2024 г. Решение 3092 2024  Съдържание
10527 2.7.2024 г. Решение 1465 2024  Съдържание
10533 2.7.2024 г. Решение 4203 2024  Съдържание
10535 2.7.2024 г. Решение 1172 2024  Съдържание
10538 2.7.2024 г. Решение 2397 2022  Съдържание
10540 2.7.2024 г. Решение 4712 2024  Съдържание
10542 2.7.2024 г. Решение 5307 2023  Съдържание
10547 2.7.2024 г. Решение 3854 2024  Съдържание
10553 2.7.2024 г. Решение 1492 2024  Съдържание
10556 2.7.2024 г. Решение 10642 2023  Съдържание
10568 2.7.2024 г. Решение 1793 2024  Съдържание
10575 2.7.2024 г. Решение 4494 2024  Съдържание
10577 2.7.2024 г. Решение 3394 2024  Съдържание
10576 2.7.2024 г. Решение 10315 2023  Съдържание
10578 2.7.2024 г. Решение 7453 2023  Съдържание
10583 2.7.2024 г. Решение 3894 2024  Съдържание
10587 2.7.2024 г. Решение 12218 2023  Съдържание
10588 2.7.2024 г. Решение 3397 2023  Съдържание
10596 2.7.2024 г. Решение 4155 2024  Съдържание
10597 2.7.2024 г. Решение 4162 2024  Съдържание
10600 2.7.2024 г. Решение 9709 2022  Съдържание
10335 1.7.2024 г. Решение 10417 2023  Съдържание
10338 1.7.2024 г. Решение 725 2024  Съдържание
10339 1.7.2024 г. Решение 2639 2024  Съдържание
10341 1.7.2024 г. Решение 4725 2024  Съдържание
10456 1.7.2024 г. Решение 1306 2024  Съдържание
10452 1.7.2024 г. Решение 2448 2024  Съдържание
10450 1.7.2024 г. Решение 6527 2023  Съдържание
10448 1.7.2024 г. Решение 2556 2023  Съдържание
10443 1.7.2024 г. Решение 2652 2024  Съдържание
10442 1.7.2024 г. Решение 1621 2024  Съдържание
10365 1.7.2024 г. Решение 3290 2024  Съдържание
10368 1.7.2024 г. Решение 3249 2024  Съдържание
10366 1.7.2024 г. Решение 3247 2024  Съдържание
10370 1.7.2024 г. Решение 3246 2024  Съдържание
10348 1.7.2024 г. Решение 4574 2024  Съдържание
--- 1.7.2024 г. Решение 6738 2023  Съдържание
10360 1.7.2024 г. Решение 10014 2023  Съдържание
10371 1.7.2024 г. Решение 1713 2024  Съдържание
10369 1.7.2024 г. Решение 3194 2024  Съдържание
10381 1.7.2024 г. Решение 1817 2024  Съдържание
10382 1.7.2024 г. Решение 1814 2024  Съдържание
10372 1.7.2024 г. Решение 3146 2024  Съдържание
10383 1.7.2024 г. Решение 801 2023  Съдържание

Страница 9 от 2134