Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3103 10.5.2023 г. Решение 8546 2022  Съдържание
3108 10.5.2023 г. Решение 11447 2022  Съдържание
3105 10.5.2023 г. Решение 138 2023  Съдържание
3106 10.5.2023 г. Решение 1941 2022  Съдържание
3107 10.5.2023 г. Решение 4658 2022  Съдържание
3110 10.5.2023 г. Решение 9242 2022  Съдържание
3111 10.5.2023 г. Решение 5520 2021  Съдържание
3112 10.5.2023 г. Решение 95 2023  Съдържание
3073 9.5.2023 г. Решение 11252 2022  Съдържание
3074 9.5.2023 г. Решение 6026 2021  Съдържание
3075 9.5.2023 г. Решение 2705 2023  Съдържание
3076 9.5.2023 г. Решение 2022 2023  Съдържание
3082 9.5.2023 г. Решение 10959 2022  Съдържание
3059 9.5.2023 г. Решение 11137 2022  Съдържание
3061 9.5.2023 г. Решение 10444 2022  Съдържание
3062 9.5.2023 г. Решение 6987 2022  Съдържание
3063 9.5.2023 г. Решение 10448 2022  Съдържание
3065 9.5.2023 г. Решение 8800 2021  Съдържание
3064 9.5.2023 г. Решение 3083 2022  Съдържание
3066 9.5.2023 г. Решение 2673 2023  Съдържание
3069 9.5.2023 г. Решение 10110 2022  Съдържание
3071 9.5.2023 г. Решение 11241 2022  Съдържание
3070 9.5.2023 г. Решение 8796 2022  Съдържание
3072 9.5.2023 г. Решение 11796 2022  Съдържание
3060 9.5.2023 г. Решение 2734 2022  Съдържание
3058 9.5.2023 г. Решение 1741 2023  Съдържание
3077 9.5.2023 г. Решение 627 2023  Съдържание
3078 9.5.2023 г. Решение 4377 2018  Съдържание
3079 9.5.2023 г. Решение 341 2023  Съдържание
3080 9.5.2023 г. Решение 1692 2023  Съдържание
3081 9.5.2023 г. Решение 1470 2023  Съдържание
3083 9.5.2023 г. Решение 4341 2022  Съдържание
3084 9.5.2023 г. Решение 7413 2022  Съдържание
3086 9.5.2023 г. Решение 3605 2022  Съдържание
3085 9.5.2023 г. Решение 9551 2022  Съдържание
3087 9.5.2023 г. Решение 10106 2022  Съдържание
3088 9.5.2023 г. Решение 11392 2022  Съдържание
3089 9.5.2023 г. Решение 2077 2023  Съдържание
3090 9.5.2023 г. Решение 9434 2022  Съдържание
3093 9.5.2023 г. Решение 10032 2022  Съдържание
3092 9.5.2023 г. Решение 2277 2021  Съдържание
3091 9.5.2023 г. Решение 5321 2022  Съдържание
3037 5.5.2023 г. Решение 388 2023  Съдържание
3038 5.5.2023 г. Решение 2519 2023  Съдържание
3039 5.5.2023 г. Решение 11946 2021  Съдържание
3040 5.5.2023 г. Решение 1465 2023  Съдържание
3041 5.5.2023 г. Решение 1660 2023  Съдържание
3042 5.5.2023 г. Решение 11026 2022  Съдържание
3048 5.5.2023 г. Решение 17 2023  Съдържание
3043 5.5.2023 г. Решение 1703 2023  Съдържание

Страница 9 от 1953