Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
9802 25.6.2024 г. Решение 2730 2024  Съдържание
9804 25.6.2024 г. Решение 398 2024  Съдържание
9806 25.6.2024 г. Решение 1311 2024  Съдържание
9808 25.6.2024 г. Решение 9045 2023  Съдържание
9816 25.6.2024 г. Решение 2059 2024  Съдържание
9845 25.6.2024 г. Решение 3343 2024  Съдържание
9848 25.6.2024 г. Решение 3349 2024  Съдържание
9853 25.6.2024 г. Решение 3344 2024  Съдържание
9854 25.6.2024 г. Решение 3302 2024  Съдържание
9858 25.6.2024 г. Решение 3293 2024  Съдържание
9866 25.6.2024 г. Решение 3810 2024  Съдържание
9868 25.6.2024 г. Решение 3196 2024  Съдържание
9882 25.6.2024 г. Решение 10164 2022  Съдържание
9904 25.6.2024 г. Решение 13366 2017  Съдържание
9615 24.6.2024 г. Решение 6095 2023  Съдържание
9603 24.6.2024 г. Решение 4450 2024  Съдържание
9606 24.6.2024 г. Решение 4954 2024  Съдържание
9608 24.6.2024 г. Решение 3317 2024  Съдържание
9610 24.6.2024 г. Решение 3423 2024  Съдържание
9613 24.6.2024 г. Решение 2316 2024  Съдържание
9612 24.6.2024 г. Решение 3890 2024  Съдържание
9614 24.6.2024 г. Решение 7369 2023  Съдържание
9616 24.6.2024 г. Решение 4315 2024  Съдържание
9619 24.6.2024 г. Решение 2115 2024  Съдържание
9621 24.6.2024 г. Решение 2014 2024  Съдържание
9622 24.6.2024 г. Решение 4329 2024  Съдържание
9623 24.6.2024 г. Решение 3999 2024  Съдържание
9625 24.6.2024 г. Решение 2124 2024  Съдържание
9630 24.6.2024 г. Решение 2113 2024  Съдържание
9633 24.6.2024 г. Решение 3889 2024  Съдържание
9642 24.6.2024 г. Решение 3478 2024  Съдържание
9641 24.6.2024 г. Решение 3371 2024  Съдържание
9640 24.6.2024 г. Решение 2116 2024  Съдържание
9643 24.6.2024 г. Решение 3350 2024  Съдържание
9644 24.6.2024 г. Решение 4997 2024  Съдържание
9647 24.6.2024 г. Решение 3373 2024  Съдържание
9648 24.6.2024 г. Решение 2114 2024  Съдържание
9650 24.6.2024 г. Решение 3376 2024  Съдържание
9651 24.6.2024 г. Решение 3560 2024  Съдържание
9652 24.6.2024 г. Решение 3442 2024  Съдържание
9653 24.6.2024 г. Решение 2108 2024  Съдържание
9659 24.6.2024 г. Решение 3374 2024  Съдържание
9663 24.6.2024 г. Решение 3357 2024  Съдържание
9664 24.6.2024 г. Решение 8698 2023  Съдържание
9681 24.6.2024 г. Решение 5059 2024  Съдържание
9684 24.6.2024 г. Решение 3458 2024  Съдържание
9688 24.6.2024 г. Решение 2596 2024  Съдържание
9691 24.6.2024 г. Решение 5214 2024  Съдържание
9692 24.6.2024 г. Решение 2341 2024  Съдържание
9708 24.6.2024 г. Решение 4213 2024  Съдържание

Страница 12 от 2134