Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5137 28.7.2023 г. Решение 5991 2021  Съдържание
5139 28.7.2023 г. Решение 5299 2023  Съдържание
5136 28.7.2023 г. Решение 2090 2023  Съдържание
5125 28.7.2023 г. Решение 1709 2023  Съдържание
5129 28.7.2023 г. Решение 3497 2023  Съдържание
5127 28.7.2023 г. Решение 3469 2023  Съдържание
5135 28.7.2023 г. Решение 10962 2022  Съдържание
5133 28.7.2023 г. Решение 1533 2023  Съдържание
5134 28.7.2023 г. Решение 12425 2017  Съдържание
5132 28.7.2023 г. Решение 3816 2021  Съдържание
5131 28.7.2023 г. Решение 2749 2023  Съдържание
5130 28.7.2023 г. Решение 3905 2023  Съдържание
5138 28.7.2023 г. Решение 701 2023  Съдържание
5114 27.7.2023 г. Решение 4801 2023  Съдържание
5105 27.7.2023 г. Решение 5064 2023  Съдържание
5106 27.7.2023 г. Решение 4517 2023  Съдържание
5109 27.7.2023 г. Решение 5188 2023  Съдържание
5110 27.7.2023 г. Решение 7258 2022  Съдържание
5112 27.7.2023 г. Решение 191 2022  Съдържание
5119 27.7.2023 г. Решение 974 2023  Съдържание
5111 27.7.2023 г. Решение 3347 2023  Съдържание
5118 27.7.2023 г. Решение 2958 2022  Съдържание
5117 27.7.2023 г. Решение 9981 2022  Съдържание
5116 27.7.2023 г. Решение 5251 2023  Съдържание
5115 27.7.2023 г. Решение 10165 2022  Съдържание
5108 27.7.2023 г. Решение 10601 2022  Съдържание
5113 27.7.2023 г. Решение 5241 2023  Съдържание
5097 26.7.2023 г. Решение 4699 2023  Съдържание
5095 26.7.2023 г. Решение 4696 2023  Съдържание
5102 26.7.2023 г. Решение 4797 2023  Съдържание
5093 26.7.2023 г. Решение 4806 2023  Съдържание
5092 26.7.2023 г. Решение 4700 2023  Съдържание
5104 26.7.2023 г. Решение 3265 2023  Съдържание
5101 26.7.2023 г. Решение 4805 2023  Съдържание
5103 26.7.2023 г. Решение 5654 2018  Съдържание
5098 26.7.2023 г. Решение 1292 2023  Съдържание
5094 26.7.2023 г. Решение 2248 2023  Съдържание
5091 26.7.2023 г. Решение 2275 2023  Съдържание
5089 26.7.2023 г. Решение 2911 2021  Съдържание
5068 26.7.2023 г. Решение 5798 2023  Съдържание
5069 26.7.2023 г. Решение 3718 2023  Съдържание
5070 26.7.2023 г. Решение 3627 2023  Съдържание
5071 26.7.2023 г. Решение 3677 2023  Съдържание
5072 26.7.2023 г. Решение 2666 2023  Съдържание
5073 26.7.2023 г. Решение 2799 2023  Съдържание
5074 26.7.2023 г. Решение 10577 2022  Съдържание
5075 26.7.2023 г. Решение 2906 2022  Съдържание
5076 26.7.2023 г. Решение 6169 2023  Съдържание
5077 26.7.2023 г. Решение 2293 2023  Съдържание
5080 26.7.2023 г. Решение 3610 2023  Съдържание

Страница 12 от 1995