Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
574 23.1.2024 г. Решение 6040 2023  Съдържание
575 23.1.2024 г. Решение 865 2023  Съдържание
541 22.1.2024 г. Решение 5045 2023  Съдържание
536 22.1.2024 г. Решение 11245 2023  Съдържание
538 22.1.2024 г. Решение 9211 2023  Съдържание
537 22.1.2024 г. Решение 10464 2023  Съдържание
539 22.1.2024 г. Решение 7006 2023  Съдържание
540 22.1.2024 г. Решение 2212 2023  Съдържание
543 22.1.2024 г. Решение 10143 2023  Съдържание
544 22.1.2024 г. Решение 3736 2023  Съдържание
546 22.1.2024 г. Решение 10069 2023  Съдържание
547 22.1.2024 г. Решение 10570 2023  Съдържание
549 22.1.2024 г. Решение 4901 2023  Съдържание
542 22.1.2024 г. Решение 8388 2023  Съдържание
545 22.1.2024 г. Решение 5158 2023  Съдържание
532 22.1.2024 г. Решение 3685 2023  Съдържание
533 22.1.2024 г. Решение 11787 2022  Съдържание
534 22.1.2024 г. Решение 8549 2023  Съдържание
535 22.1.2024 г. Решение 10316 2022  Съдържание
548 22.1.2024 г. Решение 9719 2023  Съдържание
551 22.1.2024 г. Решение 10681 2022  Съдържание
550 22.1.2024 г. Решение 4553 2023  Съдържание
552 22.1.2024 г. Решение 11346 2022  Съдържание
553 22.1.2024 г. Решение 6846 2022  Съдържание
516 19.1.2024 г. Решение 6951 2023  Съдържание
518 19.1.2024 г. Решение 2643 2023  Съдържание
519 19.1.2024 г. Решение 4237 2023  Съдържание
520 19.1.2024 г. Решение 8552 2023  Съдържание
521 19.1.2024 г. Решение 6204 2023  Съдържание
517 19.1.2024 г. Решение 9062 2021  Съдържание
522 19.1.2024 г. Решение 4909 2023  Съдържание
523 19.1.2024 г. Решение 8638 2023  Съдържание
524 19.1.2024 г. Решение 11345 2023  Съдържание
525 19.1.2024 г. Решение 4930 2023  Съдържание
526 19.1.2024 г. Решение 9272 2023  Съдържание
529 19.1.2024 г. Решение 9379 2021  Съдържание
528 19.1.2024 г. Решение 2988 2022  Съдържание
530 19.1.2024 г. Решение 2555 2023  Съдържание
531 19.1.2024 г. Решение 10228 2022  Съдържание
485 18.1.2024 г. Решение 4984 2023  Съдържание
486 18.1.2024 г. Решение 4269 2023  Съдържание
487 18.1.2024 г. Решение 7559 2023  Съдържание
489 18.1.2024 г. Решение 7600 2021  Съдържание
490 18.1.2024 г. Решение 10187 2023  Съдържание
491 18.1.2024 г. Решение 10879 2023  Съдържание
492 18.1.2024 г. Решение 4456 2023  Съдържание
493 18.1.2024 г. Решение 352 2023  Съдържание
494 18.1.2024 г. Решение 998 2023  Съдържание
495 18.1.2024 г. Решение 8851 2023  Съдържание
496 18.1.2024 г. Решение 7718 2023  Съдържание

Страница 12 от 2064