Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1603 12.3.2024 г. Решение 11152 2023  Съдържание
1605 12.3.2024 г. Решение 10739 2023  Съдържание
1606 12.3.2024 г. Решение 4176 2022  Съдържание
1607 12.3.2024 г. Решение 7457 2023  Съдържание
1608 12.3.2024 г. Решение 1955 2023  Съдържание
1609 12.3.2024 г. Решение 11982 2023  Съдържание
1610 12.3.2024 г. Решение 11983 2023  Съдържание
1611 12.3.2024 г. Решение 6147 2023  Съдържание
1612 12.3.2024 г. Решение 7885 2023  Съдържание
1613 12.3.2024 г. Решение 10749 2023  Съдържание
1614 12.3.2024 г. Решение 4985 2023  Съдържание
1615 12.3.2024 г. Решение 10350 2023  Съдържание
1616 12.3.2024 г. Решение 287 2024  Съдържание
1617 12.3.2024 г. Решение 4583 2023  Съдържание
1618 12.3.2024 г. Решение 11946 2023  Съдържание
1619 12.3.2024 г. Решение 11976 2023  Съдържание
1623 12.3.2024 г. Решение 9556 2023  Съдържание
1622 12.3.2024 г. Решение 11111 2023  Съдържание
1624 12.3.2024 г. Решение 4624 2023  Съдържание
1625 12.3.2024 г. Решение 12157 2023  Съдържание
1626 12.3.2024 г. Решение 7701 2022  Съдържание
1549 11.3.2024 г. Решение 9658 2023  Съдържание
1550 11.3.2024 г. Решение 11214 2023  Съдържание
1551 11.3.2024 г. Решение 2475 2023  Съдържание
1552 11.3.2024 г. Решение 4666 2022  Съдържание
1554 11.3.2024 г. Решение 8542 2023  Съдържание
1553 11.3.2024 г. Решение 10730 2023  Съдържание
1555 11.3.2024 г. Решение 10881 2023  Съдържание
1556 11.3.2024 г. Решение 1951 2023  Съдържание
1557 11.3.2024 г. Решение 8772 2023  Съдържание
1558 11.3.2024 г. Решение 10418 2023  Съдържание
1559 11.3.2024 г. Решение 2639 2023  Съдържание
1573 11.3.2024 г. Решение 10484 2023  Съдържание
1580 11.3.2024 г. Решение 11144 2023  Съдържание
1545 11.3.2024 г. Решение 262 2024  Съдържание
1546 11.3.2024 г. Решение 944 2024  Съдържание
1547 11.3.2024 г. Решение 7891 2023  Съдържание
1548 11.3.2024 г. Решение 9606 2023  Съдържание
1560 11.3.2024 г. Решение 10401 2023  Съдържание
1561 11.3.2024 г. Решение 1110 2024  Съдържание
1562 11.3.2024 г. Решение 12134 2023  Съдържание
1563 11.3.2024 г. Решение 12065 2023  Съдържание
1564 11.3.2024 г. Решение 12066 2023  Съдържание
1565 11.3.2024 г. Решение 12126 2023  Съдържание
1566 11.3.2024 г. Решение 4881 2023  Съдържание
1567 11.3.2024 г. Решение 9122 2023  Съдържание
1568 11.3.2024 г. Решение 11772 2023  Съдържание
1569 11.3.2024 г. Решение 12122 2023  Съдържание
1570 11.3.2024 г. Решение 7951 2023  Съдържание
1571 11.3.2024 г. Решение 10116 2023  Съдържание

Страница 16 от 2088