Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
9227 19.6.2024 г. Решение 9986 2021  Съдържание
9231 19.6.2024 г. Решение 9659 2023  Съдържание
9229 19.6.2024 г. Решение 3031 2024  Съдържание
9238 19.6.2024 г. Решение 824 2024  Съдържание
9241 19.6.2024 г. Решение 7684 2023  Съдържание
9240 19.6.2024 г. Решение 12 2024  Съдържание
9235 19.6.2024 г. Решение 4051 2023  Съдържание
9252 19.6.2024 г. Решение 3028 2024  Съдържание
9257 19.6.2024 г. Решение 6793 2023  Съдържание
9258 19.6.2024 г. Решение 3270 2024  Съдържание
9271 19.6.2024 г. Решение 11122 2023  Съдържание
9292 19.6.2024 г. Решение 1316 2024  Съдържание
9297 19.6.2024 г. Решение 153 2023  Съдържание
9299 19.6.2024 г. Решение 4518 2023  Съдържание
9306 19.6.2024 г. Решение 3516 2024  Съдържание
9307 19.6.2024 г. Решение 4644 2023  Съдържание
9308 19.6.2024 г. Решение 4873 2020  Съдържание
8973 18.6.2024 г. Решение 2776 2024  Съдържание
8975 18.6.2024 г. Решение 4129 2024  Съдържание
8976 18.6.2024 г. Решение 872 2024  Съдържание
9094 18.6.2024 г. Решение 1581 2024  Съдържание
9098 18.6.2024 г. Решение 3144 2024  Съдържание
8980 18.6.2024 г. Решение 8508 2023  Съдържание
8982 18.6.2024 г. Решение 4271 2023  Съдържание
8985 18.6.2024 г. Решение 8841 2023  Съдържание
8987 18.6.2024 г. Решение 4053 2023  Съдържание
9035 18.6.2024 г. Решение 7248 2023  Съдържание
8988 18.6.2024 г. Решение 7167 2023  Съдържание
8989 18.6.2024 г. Решение 1248 2024  Съдържание
9019 18.6.2024 г. Решение 10267 2023  Съдържание
9021 18.6.2024 г. Решение 5143 2023  Съдържание
9023 18.6.2024 г. Решение 143 2024  Съдържание
9028 18.6.2024 г. Решение 2189 2024  Съдържание
9032 18.6.2024 г. Решение 3472 2024  Съдържание
9040 18.6.2024 г. Решение 2314 2024  Съдържание
9041 18.6.2024 г. Решение 11229 2022  Съдържание
9043 18.6.2024 г. Решение 4343 2023  Съдържание
9053 18.6.2024 г. Решение 2594 2024  Съдържание
9057 18.6.2024 г. Решение 9830 2023  Съдържание
2734 18.6.2024 г. Решение 2734 2024  Съдържание
9082 18.6.2024 г. Решение 4078 2024  Съдържание
9096 18.6.2024 г. Решение 187 2024  Съдържание
9111 18.6.2024 г. Решение 4064 2024  Съдържание
9113 18.6.2024 г. Решение 12082 2023  Съдържание
9114 18.6.2024 г. Решение 3819 2024  Съдържание
9115 18.6.2024 г. Решение 3321 2024  Съдържание
9118 18.6.2024 г. Решение 3263 2024  Съдържание
9122 18.6.2024 г. Решение 3120 2024  Съдържание
9120 18.6.2024 г. Решение 7415 2023  Съдържание
9121 18.6.2024 г. Решение 10703 2023  Съдържание

Страница 15 от 2134