Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5184 1.8.2023 г. Решение 9873 2022  Съдържание
5180 1.8.2023 г. Решение 3570 2023  Съдържание
5181 1.8.2023 г. Решение 4104 2023  Съдържание
5182 1.8.2023 г. Решение 2648 2023  Съдържание
5183 1.8.2023 г. Решение 3360 2023  Съдържание
5185 1.8.2023 г. Решение 4970 2023  Съдържание
5192 1.8.2023 г. Решение 6412 2021  Съдържание
5190 1.8.2023 г. Решение 5107 2023  Съдържание
5191 1.8.2023 г. Решение 2999 2023  Съдържание
5188 1.8.2023 г. Решение 11063 2021  Съдържание
5187 1.8.2023 г. Решение 2587 2023  Съдържание
5143 31.7.2023 г. Решение 5080 2023  Съдържание
5145 31.7.2023 г. Решение 5085 2023  Съдържание
5142 31.7.2023 г. Решение 5072 2023  Съдържание
5177 31.7.2023 г. Решение 9927 2022  Съдържание
5146 31.7.2023 г. Решение 5021 2023  Съдържание
5147 31.7.2023 г. Решение 7823 2022  Съдържание
5150 31.7.2023 г. Решение 4979 2023  Съдържание
5179 31.7.2023 г. Решение 3435 2023  Съдържание
5170 31.7.2023 г. Решение 1907 2022  Съдържание
5167 31.7.2023 г. Решение 6963 2023  Съдържание
5175 31.7.2023 г. Решение 5941 2023  Съдържание
5174 31.7.2023 г. Решение 7996 2022  Съдържание
5148 31.7.2023 г. Решение 4464 2023  Съдържание
5149 31.7.2023 г. Решение 4750 2023  Съдържание
5151 31.7.2023 г. Решение 5109 2023  Съдържание
5152 31.7.2023 г. Решение 6153 2022  Съдържание
5153 31.7.2023 г. Решение 12693 2021  Съдържание
5176 31.7.2023 г. Решение 5529 2023  Съдържание
5154 31.7.2023 г. Решение 6839 2023  Съдържание
5155 31.7.2023 г. Решение 6669 2023  Съдържание
5156 31.7.2023 г. Решение 10651 2022  Съдържание
5157 31.7.2023 г. Решение 996 2023  Съдържание
5158 31.7.2023 г. Решение 10165 2022  Съдържание
5159 31.7.2023 г. Решение 3702 2023  Съдържание
5160 31.7.2023 г. Решение 6263 2022  Съдържание
5161 31.7.2023 г. Решение 6173 2022  Съдържание
5173 31.7.2023 г. Решение 4670 2023  Съдържание
5163 31.7.2023 г. Решение 6457 2022  Съдържание
5162 31.7.2023 г. Решение 4969 2023  Съдържание
5165 31.7.2023 г. Решение 9993 2016  Съдържание
5166 31.7.2023 г. Решение 2919 2023  Съдържание
5169 31.7.2023 г. Решение 2959 2022  Съдържание
5141 31.7.2023 г. Решение 5084 2023  Съдържание
5144 31.7.2023 г. Решение 5077 2023  Съдържание
5140 28.7.2023 г. Решение 5423 2023  Съдържание
5121 28.7.2023 г. Решение 10052 2022  Съдържание
5122 28.7.2023 г. Решение 4656 2023  Съдържание
5123 28.7.2023 г. Решение 581 2023  Съдържание
5124 28.7.2023 г. Решение 9576 2022  Съдържание

Страница 11 от 1995