Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
10122 27.6.2024 г. Решение 6093 2024  Съдържание
10125 27.6.2024 г. Решение 11176 2022  Съдържание
10127 27.6.2024 г. Решение 3495 2024  Съдържание
10128 27.6.2024 г. Решение 5515 2024  Съдържание
10129 27.6.2024 г. Решение 11208 2023  Съдържание
10144 27.6.2024 г. Решение 1823 2024  Съдържание
10150 27.6.2024 г. Решение 1897 2024  Съдържание
10157 27.6.2024 г. Решение 4174 2023  Съдържание
10164 27.6.2024 г. Решение 7705 2022  Съдържание
10174 27.6.2024 г. Решение 1918 2024  Съдържание
10185 27.6.2024 г. Решение 4023 2024  Съдържание
10192 27.6.2024 г. Решение 10802 2022  Съдържание
10199 27.6.2024 г. Решение 77 2023  Съдържание
10208 27.6.2024 г. Решение 2948 2023  Съдържание
9950 26.6.2024 г. Решение 2359 2024  Съдържание
9949 26.6.2024 г. Решение 1345 2024  Съдържание
9951 26.6.2024 г. Решение 4833 2024  Съдържание
9941 26.6.2024 г. Решение 5749 2023  Съдържание
9923 26.6.2024 г. Решение 12324 2023  Съдържание
9915 26.6.2024 г. Решение 1042 2024  Съдържание
9956 26.6.2024 г. Решение 4644 2024  Съдържание
9961 26.6.2024 г. Решение 1167 2024  Съдържание
10028 26.6.2024 г. Решение 4184 2024  Съдържание
10020 26.6.2024 г. Решение 9661 2023  Съдържание
10045 26.6.2024 г. Решение 1026 2023  Съдържание
10054 26.6.2024 г. Решение 4739 2024  Съдържание
10057 26.6.2024 г. Решение 5212 2024  Съдържание
10060 26.6.2024 г. Решение 3289 2024  Съдържание
9945 26.6.2024 г. Решение 10011 2023  Съдържание
10025 26.6.2024 г. Решение 3053 2023  Съдържание
10033 26.6.2024 г. Решение 3989 2024  Съдържание
10055 26.6.2024 г. Решение 4378 2024  Съдържание
9738 25.6.2024 г. Решение 2123 2024  Съдържание
9739 25.6.2024 г. Решение 11926 2023  Съдържание
9740 25.6.2024 г. Решение 3143 2024  Съдържание
9741 25.6.2024 г. Решение 2101 2024  Съдържание
9750 25.6.2024 г. Решение 3301 2024  Съдържание
9755 25.6.2024 г. Решение 6379 2023  Съдържание
9760 25.6.2024 г. Решение 2103 2024  Съдържание
9759 25.6.2024 г. Решение 61 2024  Съдържание
9762 25.6.2024 г. Решение 9540 2023  Съдържание
9768 25.6.2024 г. Решение 2100 2024  Съдържание
9770 25.6.2024 г. Решение 3681 2024  Съдържание
9772 25.6.2024 г. Решение 3680 2024  Съдържание
9790 25.6.2024 г. Решение 2122 2024  Съдържание
9784 25.6.2024 г. Решение 2112 2024  Съдържание
9791 25.6.2024 г. Решение 2111 2024  Съдържание
9794 25.6.2024 г. Решение 4322 2024  Съдържание
9796 25.6.2024 г. Решение 1691 2022  Съдържание
9799 25.6.2024 г. Решение 11126 2023  Съдържание

Страница 11 от 2134