Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
607 25.1.2024 г. Решение 10772 2022  Съдържание
609 25.1.2024 г. Решение 10036 2023  Съдържание
608 25.1.2024 г. Решение 9710 2022  Съдържание
610 25.1.2024 г. Решение 6081 2023  Съдържание
611 25.1.2024 г. Решение 549 2024  Съдържание
612 25.1.2024 г. Решение 13366 2017  Съдържание
613 25.1.2024 г. Решение 13373 2017  Съдържание
615 25.1.2024 г. Решение 1897 2022  Съдържание
616 25.1.2024 г. Решение 13367 2017  Съдържание
614 25.1.2024 г. Решение 7298 2022  Съдържание
617 25.1.2024 г. Решение 8125 2022  Съдържание
585 24.1.2024 г. Решение 5256 2023  Съдържание
584 24.1.2024 г. Решение 7499 2023  Съдържание
587 24.1.2024 г. Решение 2869 2023  Съдържание
586 24.1.2024 г. Решение 3190 2023  Съдържание
588 24.1.2024 г. Решение 2001 2020  Съдържание
583 24.1.2024 г. Решение 2962 2023  Съдържание
582 24.1.2024 г. Решение 7123 2023  Съдържание
589 24.1.2024 г. Решение 8980 2021  Съдържание
593 24.1.2024 г. Решение 8390 2022  Съдържание
590 24.1.2024 г. Решение 105 2023  Съдържание
578 24.1.2024 г. Решение 4071 2023  Съдържание
594 24.1.2024 г. Решение 3084 2022  Съдържание
595 24.1.2024 г. Решение 6944 2023  Съдържание
577 24.1.2024 г. Решение 8063 2023  Съдържание
596 24.1.2024 г. Решение 7345 2022  Съдържание
597 24.1.2024 г. Решение 1913 2022  Съдържание
576 24.1.2024 г. Решение 7645 2022  Съдържание
598 24.1.2024 г. Решение 6834 2023  Съдържание
579 24.1.2024 г. Решение 8556 2023  Съдържание
592 24.1.2024 г. Решение 8381 2023  Съдържание
591 24.1.2024 г. Решение 8358 2023  Съдържание
580 24.1.2024 г. Решение 8536 2023  Съдържание
554 23.1.2024 г. Решение 7719 2023  Съдържание
555 23.1.2024 г. Решение 8576 2023  Съдържание
556 23.1.2024 г. Решение 6273 2023  Съдържание
558 23.1.2024 г. Решение 11499 2022  Съдържание
557 23.1.2024 г. Решение 8594 2023  Съдържание
560 23.1.2024 г. Решение 7334 2023  Съдържание
559 23.1.2024 г. Решение 4698 2023  Съдържание
561 23.1.2024 г. Решение 9117 2023  Съдържание
562 23.1.2024 г. Решение 8919 2023  Съдържание
564 23.1.2024 г. Решение 5840 2023  Съдържание
565 23.1.2024 г. Решение 13378 2017  Съдържание
566 23.1.2024 г. Решение 5575 2023  Съдържание
568 23.1.2024 г. Решение 6036 2023  Съдържание
569 23.1.2024 г. Решение 3301 2022  Съдържание
571 23.1.2024 г. Решение 5950 2023  Съдържание
572 23.1.2024 г. Решение 1785 2022  Съдържание
573 23.1.2024 г. Решение 4911 2019  Съдържание

Страница 11 от 2064