Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
2237 5.4.2024 г. Решение 1421 2024  Съдържание
2238 5.4.2024 г. Решение 1373 2024  Съдържание
2254 5.4.2024 г. Решение 1416 2024  Съдържание
2239 5.4.2024 г. Решение 715 2024  Съдържание
2257 5.4.2024 г. Решение 1426 2024  Съдържание
2250 5.4.2024 г. Решение 1422 2024  Съдържание
2248 5.4.2024 г. Решение 1418 2024  Съдържание
2240 5.4.2024 г. Решение 9954 2023  Съдържание
2241 5.4.2024 г. Решение 5477 2023  Съдържание
2242 5.4.2024 г. Решение 1387 2024  Съдържание
2243 5.4.2024 г. Решение 113 2024  Съдържание
2244 5.4.2024 г. Решение 4836 2023  Съдържание
2251 5.4.2024 г. Решение 11385 2023  Съдържание
2252 5.4.2024 г. Решение 3263 2022  Съдържание
2253 5.4.2024 г. Решение 11324 2023  Съдържание
2256 5.4.2024 г. Решение 2591 2024  Съдържание
2258 5.4.2024 г. Решение 11269 2023  Съдържание
2259 5.4.2024 г. Решение 5317 2022  Съдържание
2262 5.4.2024 г. Решение 1582 2024  Съдържание
2260 5.4.2024 г. Решение 11789 2023  Съдържание
2265 5.4.2024 г. Решение 51 2024  Съдържание
2267 5.4.2024 г. Решение 12534 2021  Съдържание
2263 5.4.2024 г. Решение 6361 2023  Съдържание
2266 5.4.2024 г. Решение 494 2024  Съдържание
2215 4.4.2024 г. Решение 3493 2022  Съдържание
2216 4.4.2024 г. Решение 10027 2023  Съдържание
2217 4.4.2024 г. Решение 708 2022  Съдържание
2218 4.4.2024 г. Решение 5187 2023  Съдържание
2219 4.4.2024 г. Решение 10740 2023  Съдържание
2220 4.4.2024 г. Решение 452 2024  Съдържание
2221 4.4.2024 г. Решение 9434 2021  Съдържание
2222 4.4.2024 г. Решение 10692 2023  Съдържание
2223 4.4.2024 г. Решение 10741 2023  Съдържание
2224 4.4.2024 г. Решение 10690 2023  Съдържание
2192 3.4.2024 г. Решение 4006 2023  Съдържание
2193 3.4.2024 г. Решение 11991 2023  Съдържание
2194 3.4.2024 г. Решение 11327 2023  Съдържание
2195 3.4.2024 г. Решение 607 2023  Съдържание
2196 3.4.2024 г. Решение 577 2024  Съдържание
2197 3.4.2024 г. Решение 3396 2023  Съдържание
2198 3.4.2024 г. Решение 9724 2023  Съдържание
2200 3.4.2024 г. Решение 6814 2023  Съдържание
2205 3.4.2024 г. Решение 79 2024  Съдържание
2206 3.4.2024 г. Решение 335 2024  Съдържание
2204 3.4.2024 г. Решение 128 2024  Съдържание
2214 3.4.2024 г. Решение 8436 2023  Съдържание
2213 3.4.2024 г. Решение 4839 2022  Съдържание
2212 3.4.2024 г. Решение 1639 2024  Съдържание
2211 3.4.2024 г. Решение 8159 2023  Съдържание
2209 3.4.2024 г. Решение 5845 2023  Съдържание

Страница 8 от 2092