Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5360 10.8.2023 г. Решение 2679 2023  Съдържание
5361 10.8.2023 г. Решение 6502 2022  Съдържание
5363 10.8.2023 г. Решение 7144 2022  Съдържание
5354 10.8.2023 г. Решение 275 2020  Съдържание
5362 10.8.2023 г. Решение 1041 2023  Съдържание
5319 9.8.2023 г. Решение 6923 2022  Съдържание
5320 9.8.2023 г. Решение 908 2023  Съдържание
5321 9.8.2023 г. Решение 5029 2022  Съдържание
5325 9.8.2023 г. Решение 3577 2023  Съдържание
5326 9.8.2023 г. Решение 2250 2023  Съдържание
5327 9.8.2023 г. Решение 1025 2022  Съдържание
5328 9.8.2023 г. Решение 9226 2022  Съдържание
5329 9.8.2023 г. Решение 11764 2022  Съдържание
5324 9.8.2023 г. Решение 1728 2023  Съдържание
5330 9.8.2023 г. Решение 2379 2023  Съдържание
5331 9.8.2023 г. Решение 11481 2022  Съдържание
5332 9.8.2023 г. Решение 1772 2023  Съдържание
5333 9.8.2023 г. Решение 3790 2023  Съдържание
5334 9.8.2023 г. Решение 3176 2023  Съдържание
5335 9.8.2023 г. Решение 2516 2021  Съдържание
5336 9.8.2023 г. Решение 7397 2023  Съдържание
5337 9.8.2023 г. Решение 2594 2023  Съдържание
5338 9.8.2023 г. Решение 4765 2023  Съдържание
5340 9.8.2023 г. Решение 1839 2023  Съдържание
5339 9.8.2023 г. Решение 4194 2023  Съдържание
5341 9.8.2023 г. Решение 1279 2023  Съдържание
5342 9.8.2023 г. Решение 10565 2022  Съдържание
5343 9.8.2023 г. Решение 3560 2022  Съдържание
5344 9.8.2023 г. Решение 4020 2022  Съдържание
5345 9.8.2023 г. Решение 4844 2023  Съдържание
5346 9.8.2023 г. Решение 4848 2023  Съдържание
5347 9.8.2023 г. Решение 4927 2023  Съдържание
5348 9.8.2023 г. Решение 8857 2022  Съдържание
5349 9.8.2023 г. Решение 4601 2022  Съдържание
5350 9.8.2023 г. Решение 10574 2022  Съдържание
5351 9.8.2023 г. Решение 9737 2022  Съдържание
5352 9.8.2023 г. Решение 1501 2023  Съдържание
5353 9.8.2023 г. Решение 6936 2022  Съдържание
5318 8.8.2023 г. Решение 6295 2023  Съдържание
5317 8.8.2023 г. Решение 3920 2021  Съдържание
5315 8.8.2023 г. Решение 1207 2023  Съдържание
5316 8.8.2023 г. Решение 5050 2022  Съдържание
5295 8.8.2023 г. Решение 11034 2022  Съдържание
5297 8.8.2023 г. Решение 2102 2023  Съдържание
5298 8.8.2023 г. Решение 5498 2023  Съдържание
5299 8.8.2023 г. Решение 8769 2022  Съдържание
5300 8.8.2023 г. Решение 3765 2023  Съдържание
5301 8.8.2023 г. Решение 2309 2023  Съдържание
5303 8.8.2023 г. Решение 8879 2020  Съдържание
5304 8.8.2023 г. Решение 3449 2023  Съдържание

Страница 8 от 1995