Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3185 15.5.2023 г. Решение 10839 2022  Съдържание
3186 15.5.2023 г. Решение 1319 2023  Съдържание
3189 15.5.2023 г. Решение 1111 2023  Съдържание
3188 15.5.2023 г. Решение 1151 2023  Съдържание
3187 15.5.2023 г. Решение 1728 2023  Съдържание
3191 15.5.2023 г. Решение 10216 2021  Съдържание
3183 15.5.2023 г. Решение 3769 2022  Съдържание
3182 15.5.2023 г. Решение 1342 2023  Съдържание
3181 15.5.2023 г. Решение 811 2023  Съдържание
3194 15.5.2023 г. Решение 9744 2022  Съдържание
3192 15.5.2023 г. Решение 1697 2023  Съдържание
3196 15.5.2023 г. Решение 10186 2022  Съдържание
3195 15.5.2023 г. Решение 6737 2022  Съдържание
3200 15.5.2023 г. Решение 10896 2020  Съдържание
3190 15.5.2023 г. Решение 7761 2022  Съдържание
3184 15.5.2023 г. Решение 5828 2022  Съдържание
3180 15.5.2023 г. Решение 10474 2022  Съдържание
3199 15.5.2023 г. Решение 10144 2022  Съдържание
3203 15.5.2023 г. Решение 10481 2022  Съдържание
3206 15.5.2023 г. Решение 1210 2023  Съдържание
3197 15.5.2023 г. Решение 1093 2023  Съдържание
3202 15.5.2023 г. Решение 6549 2022  Съдържание
3201 15.5.2023 г. Решение 2617 2023  Съдържание
3204 15.5.2023 г. Решение 2019 2023  Съдържание
3205 15.5.2023 г. Решение 2188 2023  Съдържание
3207 15.5.2023 г. Решение 2133 2022  Съдържание
3208 15.5.2023 г. Решение 10219 2021  Съдържание
3209 15.5.2023 г. Решение 2466 2021  Съдържание
3211 15.5.2023 г. Решение 8375 2022  Съдържание
3157 12.5.2023 г. Решение 11348 2022  Съдържание
3160 12.5.2023 г. Решение 11454 2022  Съдържание
3159 12.5.2023 г. Решение 1985 2023  Съдържание
3162 12.5.2023 г. Решение 106 2023  Съдържание
3161 12.5.2023 г. Решение 5319 2022  Съдържание
3163 12.5.2023 г. Решение 2696 2023  Съдържание
3164 12.5.2023 г. Решение 1460 2023  Съдържание
3165 12.5.2023 г. Решение 5220 2022  Съдържание
3169 12.5.2023 г. Решение 604 2023  Съдържание
3166 12.5.2023 г. Решение 3267 2023  Съдържание
3167 12.5.2023 г. Решение 3762 2023  Съдържание
3170 12.5.2023 г. Решение 11373 2022  Съдържание
3171 12.5.2023 г. Решение 3317 2022  Съдържание
3168 12.5.2023 г. Решение 3511 2023  Съдържание
3173 12.5.2023 г. Решение 2246 2023  Съдържание
3174 12.5.2023 г. Решение 2593 2023  Съдържание
3175 12.5.2023 г. Решение 11278 2022  Съдържание
3176 12.5.2023 г. Решение 10806 2022  Съдържание
3177 12.5.2023 г. Решение 1476 2023  Съдържание
3178 12.5.2023 г. Решение 11232 2021  Съдържание
3156 12.5.2023 г. Решение 1077 2023  Съдържание

Страница 7 от 1953