Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
817 7.2.2024 г. Решение 6469 2023  Съдържание
818 7.2.2024 г. Решение 7756 2023  Съдържание
819 7.2.2024 г. Решение 4451 2022  Съдържание
820 7.2.2024 г. Решение 9318 2023  Съдържание
822 7.2.2024 г. Решение 8029 2023  Съдържание
824 7.2.2024 г. Решение 7473 2023  Съдържание
825 7.2.2024 г. Решение 1344 2023  Съдържание
828 7.2.2024 г. Решение 336 2024  Съдържание
827 7.2.2024 г. Решение 7590 2023  Съдържание
826 7.2.2024 г. Решение 5282 2023  Съдържание
823 7.2.2024 г. Решение 7531 2023  Съдържание
816 7.2.2024 г. Решение 11041 2023  Съдържание
821 7.2.2024 г. Решение 10768 2022  Съдържание
829 7.2.2024 г. Решение 6509 2023  Съдържание
799 6.2.2024 г. Решение 7485 2023  Съдържание
791 6.2.2024 г. Решение 3593 2023  Съдържание
788 6.2.2024 г. Решение 10428 2023  Съдържание
790 6.2.2024 г. Решение 6984 2023  Съдържание
792 6.2.2024 г. Решение 1317 2023  Съдържание
793 6.2.2024 г. Решение 7387 2023  Съдържание
794 6.2.2024 г. Решение 11204 2023  Съдържание
795 6.2.2024 г. Решение 3399 2023  Съдържание
796 6.2.2024 г. Решение 8510 2023  Съдържание
798 6.2.2024 г. Решение 3065 2021  Съдържание
797 6.2.2024 г. Решение 6185 2023  Съдържание
801 6.2.2024 г. Решение 8406 2023  Съдържание
802 6.2.2024 г. Решение 8659 2023  Съдържание
803 6.2.2024 г. Решение 9146 2023  Съдържание
805 6.2.2024 г. Решение 8050 2023  Съдържание
804 6.2.2024 г. Решение 11004 2022  Съдържание
776 5.2.2024 г. Решение 3809 2023  Съдържание
777 5.2.2024 г. Решение 7389 2023  Съдържание
778 5.2.2024 г. Решение 7176 2022  Съдържание
779 5.2.2024 г. Решение 7039 2023  Съдържание
780 5.2.2024 г. Решение 8890 2023  Съдържание
781 5.2.2024 г. Решение 9827 2022  Съдържание
782 5.2.2024 г. Решение 9711 2023  Съдържание
783 5.2.2024 г. Решение 9099 2023  Съдържание
784 5.2.2024 г. Решение 11953 2023  Съдържание
786 5.2.2024 г. Решение 11810 2023  Съдържание
785 5.2.2024 г. Решение 10820 2023  Съдържание
787 5.2.2024 г. Решение 10105 2023  Съдържание
745 2.2.2024 г. Решение 3834 2023  Съдържание
746 2.2.2024 г. Решение 11472 2023  Съдържание
747 2.2.2024 г. Решение 10445 2023  Съдържание
749 2.2.2024 г. Решение 1557 2023  Съдържание
748 2.2.2024 г. Решение 6778 2023  Съдържание
750 2.2.2024 г. Решение 11496 2023  Съдържание
756 2.2.2024 г. Решение 10098 2023  Съдържание
752 2.2.2024 г. Решение 11533 2023  Съдържание

Страница 7 от 2064