Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
10945 5.7.2024 г. Решение 1901 2024  Съдържание
10961 5.7.2024 г. Решение 1797 2024  Съдържание
10966 5.7.2024 г. Решение 3179 2022  Съдържание
10967 5.7.2024 г. Решение 1746 2024  Съдържание
10973 5.7.2024 г. Решение 8366 2021  Съдържание
10974 5.7.2024 г. Решение 4574 2022  Съдържание
10976 5.7.2024 г. Решение 10039 2023  Съдържание
10979 5.7.2024 г. Решение 11898 2021  Съдържание
10872 5.7.2024 г. Решение 4649 2024  Съдържание
10875 5.7.2024 г. Решение 3475 2024  Съдържание
10910 5.7.2024 г. Решение 4267 2024  Съдържание
10958 5.7.2024 г. Решение 3178 2022  Съдържание
10963 5.7.2024 г. Решение 239 2023  Съдържание
10861 5.7.2024 г. Решение 3966 2024  Съдържание
10900 5.7.2024 г. Решение 4073 2024  Съдържание
10901 5.7.2024 г. Решение 9108 2023  Съдържание
10914 5.7.2024 г. Решение 4301 2024  Съдържание
10981 5.7.2024 г. Решение 1679 2024  Съдържание
10841 4.7.2024 г. Решение 3287 2024  Съдържание
10760 4.7.2024 г. Решение 5352 2024  Съдържание
10788 4.7.2024 г. Решение 771 2024  Съдържание
10796 4.7.2024 г. Решение 3251 2024  Съдържание
10799 4.7.2024 г. Решение 10210 2023  Съдържание
10795 4.7.2024 г. Решение 3244 2024  Съдържание
10766 4.7.2024 г. Решение 2489 2024  Съдържание
10773 4.7.2024 г. Решение 10970 2023  Съдържание
10771 4.7.2024 г. Решение 6529 2024  Съдържание
10776 4.7.2024 г. Решение 3080 2024  Съдържание
10783 4.7.2024 г. Решение 4981 2024  Съдържание
10856 4.7.2024 г. Решение 3562 2022  Съдържание
10854 4.7.2024 г. Решение 3029 2024  Съдържание
10853 4.7.2024 г. Решение 7341 2023  Съдържание
10847 4.7.2024 г. Решение 4117 2024  Съдържание
10852 4.7.2024 г. Решение 4336 2024  Съдържание
10836 4.7.2024 г. Решение 962 2024  Съдържание
10822 4.7.2024 г. Решение 3757 2024  Съдържание
10829 4.7.2024 г. Решение 177 2024  Съдържание
10821 4.7.2024 г. Решение 4106 2024  Съдържание
10815 4.7.2024 г. Решение 1237 2024  Съдържание
10813 4.7.2024 г. Решение 6612 2023  Съдържание
10785 4.7.2024 г. Решение 3795 2024  Съдържание
10790 4.7.2024 г. Решение 3379 2024  Съдържание
10792 4.7.2024 г. Решение 5658 2023  Съдържание
107979 4.7.2024 г. Решение 9945 2022  Съдържание
10802 4.7.2024 г. Решение 6140 2023  Съдържание
10803 4.7.2024 г. Решение 11996 2020  Съдържание
10804 4.7.2024 г. Решение 628 2024  Съдържание
10812 4.7.2024 г. Решение 10343 2023  Съдържание
10608 3.7.2024 г. Решение 8699 2023  Съдържание
10614 3.7.2024 г. Решение 4154 2024  Съдържание

Страница 7 от 2134