Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3319 19.5.2023 г. Решение 6134 2022  Съдържание
3320 19.5.2023 г. Решение 9657 2022  Съдържание
3321 19.5.2023 г. Решение 1795 2023  Съдържание
3322 19.5.2023 г. Решение 11027 2022  Съдържание
3323 19.5.2023 г. Решение 10270 2022  Съдържание
3324 19.5.2023 г. Решение 1238 2022  Съдържание
3325 19.5.2023 г. Решение 8613 2022  Съдържание
3326 19.5.2023 г. Решение 5508 2022  Съдържание
3328 19.5.2023 г. Решение 2098 2022  Съдържание
3330 19.5.2023 г. Решение 10495 2021  Съдържание
3332 19.5.2023 г. Решение 11660 2021  Съдържание
3333 19.5.2023 г. Решение 9035 2022  Съдържание
3329 19.5.2023 г. Решение 10723 2022  Съдържание
3331 19.5.2023 г. Решение 2402 2023  Съдържание
3275 18.5.2023 г. Решение 802 2023  Съдържание
3276 18.5.2023 г. Решение 1865 2023  Съдържание
3277 18.5.2023 г. Решение 12425 2017  Съдържание
3278 18.5.2023 г. Решение 7571 2022  Съдържание
3280 18.5.2023 г. Решение 1335 2023  Съдържание
3281 18.5.2023 г. Решение 1784 2023  Съдържание
3282 18.5.2023 г. Решение 672 2023  Съдържание
3283 18.5.2023 г. Решение 53 2021  Съдържание
3284 18.5.2023 г. Решение 1661 2023  Съдържание
3285 18.5.2023 г. Решение 3177 2023  Съдържание
3288 18.5.2023 г. Решение 1851 2023  Съдържание
3286 18.5.2023 г. Решение 9787 2020  Съдържание
3290 18.5.2023 г. Решение 1793 2023  Съдържание
3289 18.5.2023 г. Решение 1792 2023  Съдържание
3291 18.5.2023 г. Решение 1670 2023  Съдържание
3292 18.5.2023 г. Решение 1675 2023  Съдържание
3293 18.5.2023 г. Решение 3494 2023  Съдържание
3295 18.5.2023 г. Решение 1854 2023  Съдържание
3294 18.5.2023 г. Решение 1561 2021  Съдържание
3296 18.5.2023 г. Решение 11579 2022  Съдържание
3297 18.5.2023 г. Решение 1292 2023  Съдържание
3298 18.5.2023 г. Решение 6458 2022  Съдържание
3299 18.5.2023 г. Решение 113 2023  Съдържание
3300 18.5.2023 г. Решение 471 2021  Съдържание
3252 17.5.2023 г. Решение 1191 2023  Съдържание
3253 17.5.2023 г. Решение 2474 2023  Съдържание
3248 17.5.2023 г. Решение 7365 2022  Съдържание
3249 17.5.2023 г. Решение 10962 2022  Съдържание
3260 17.5.2023 г. Решение 2770 2022  Съдържание
3261 17.5.2023 г. Решение 2154 2023  Съдържание
3255 17.5.2023 г. Решение 3073 2022  Съдържание
3254 17.5.2023 г. Решение 3840 2023  Съдържание
3257 17.5.2023 г. Решение 515 2023  Съдържание
3258 17.5.2023 г. Решение 8869 2022  Съдържание
3262 17.5.2023 г. Решение 2096 2023  Съдържание
3263 17.5.2023 г. Решение 2089 2023  Съдържание

Страница 5 от 1953