Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
7445 30.11.2023 г. Решение 8367 2023  Съдържание
7449 30.11.2023 г. Решение 9806 2023  Съдържание
7450 30.11.2023 г. Решение 6557 2023  Съдържание
7451 30.11.2023 г. Решение 7705 2023  Съдържание
7452 30.11.2023 г. Решение 8747 2023  Съдържание
7453 30.11.2023 г. Решение 5450 2023  Съдържание
7454 30.11.2023 г. Решение 9091 2023  Съдържание
7455 30.11.2023 г. Решение 4595 2022  Съдържание
7456 30.11.2023 г. Решение 4966 2022  Съдържание
7457 30.11.2023 г. Решение 1609 2022  Съдържание
7458 30.11.2023 г. Решение 5675 2023  Съдържание
7459 30.11.2023 г. Решение 8099 2023  Съдържание
7460 30.11.2023 г. Решение 6857 2023  Съдържание
7461 30.11.2023 г. Решение 8724 2023  Съдържание
7464 30.11.2023 г. Решение 9093 2022  Съдържание
7466 30.11.2023 г. Решение 6011 2023  Съдържание
7468 30.11.2023 г. Решение 7560 2023  Съдържание
7463 30.11.2023 г. Решение 7072 2023  Съдържание
7467 30.11.2023 г. Решение 7381 2023  Съдържание
7469 30.11.2023 г. Решение 7868 2023  Съдържание
7470 30.11.2023 г. Решение 2675 2023  Съдържание
7462 30.11.2023 г. Решение 6178 2023  Съдържание
7405 29.11.2023 г. Решение 6597 2023  Съдържание
7384 29.11.2023 г. Решение 6902 2023  Съдържание
7385 29.11.2023 г. Решение 5276 2023  Съдържание
7386 29.11.2023 г. Решение 5699 2023  Съдържание
7387 29.11.2023 г. Решение 5981 2023  Съдържание
7388 29.11.2023 г. Решение 9372 2023  Съдържание
7389 29.11.2023 г. Решение 2213 2023  Съдържание
7390 29.11.2023 г. Решение 1352 2023  Съдържание
7391 29.11.2023 г. Решение 2949 2023  Съдържание
7392 29.11.2023 г. Решение 3863 2023  Съдържание
7393 29.11.2023 г. Решение 4191 2023  Съдържание
7394 29.11.2023 г. Решение 7472 2023  Съдържание
7395 29.11.2023 г. Решение 6856 2023  Съдържание
7396 29.11.2023 г. Решение 5625 2023  Съдържание
7397 29.11.2023 г. Решение 3948 2023  Съдържание
7398 29.11.2023 г. Решение 9696 2023  Съдържание
7400 29.11.2023 г. Решение 11591 2022  Съдържание
7399 29.11.2023 г. Решение 5988 2023  Съдържание
7404 29.11.2023 г. Решение 8297 2023  Съдържание
7401 29.11.2023 г. Решение 8530 2023  Съдържание
7402 29.11.2023 г. Решение 5379 2023  Съдържание
7406 29.11.2023 г. Решение 6532 2023  Съдържание
7403 29.11.2023 г. Решение 7585 2023  Съдържание
7407 29.11.2023 г. Решение 6495 2022  Съдържание
7419 29.11.2023 г. Решение 9016 2023  Съдържание
7417 29.11.2023 г. Решение 1834 2023  Съдържание
7423 29.11.2023 г. Решение 6753 2023  Съдържание
7425 29.11.2023 г. Решение 9418 2023  Съдържание

Страница 5 от 2032