Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1038 16.2.2024 г. Решение 4902 2023  Съдържание
1037 16.2.2024 г. Решение 2422 2023  Съдържание
1036 16.2.2024 г. Решение 11725 2021  Съдържание
1068 16.2.2024 г. Решение 10889 2023  Съдържание
1004 15.2.2024 г. Решение 2765 2023  Съдържание
1003 15.2.2024 г. Решение 11718 2023  Съдържание
1006 15.2.2024 г. Решение 10048 2023  Съдържание
1007 15.2.2024 г. Решение 12151 2023  Съдържание
1008 15.2.2024 г. Решение 10177 2023  Съдържание
1010 15.2.2024 г. Решение 8962 2023  Съдържание
1011 15.2.2024 г. Решение 8442 2023  Съдържание
1018 15.2.2024 г. Решение 9600 2023  Съдържание
1019 15.2.2024 г. Решение 3743 2023  Съдържание
1025 15.2.2024 г. Решение 3807 2022  Съдържание
1020 15.2.2024 г. Решение 4508 2022  Съдържание
1021 15.2.2024 г. Решение 6706 2023  Съдържание
1023 15.2.2024 г. Решение 287 2023  Съдържание
1024 15.2.2024 г. Решение 12160 2023  Съдържание
1026 15.2.2024 г. Решение 4021 2022  Съдържание
1027 15.2.2024 г. Решение 8800 2023  Съдържание
1030 15.2.2024 г. Решение 8591 2022  Съдържание
1029 15.2.2024 г. Решение 8173 2023  Съдържание
1031 15.2.2024 г. Решение 7540 2023  Съдържание
1032 15.2.2024 г. Решение 8437 2022  Съдържание
1033 15.2.2024 г. Решение 5839 2023  Съдържание
1034 15.2.2024 г. Решение 7556 2023  Съдържание
1035 15.2.2024 г. Решение 5721 2022  Съдържание
1016 15.2.2024 г. Решение 11584 2023  Съдържание
1017 15.2.2024 г. Решение 11668 2023  Съдържание
1014 15.2.2024 г. Решение 11669 2023  Съдържание
1015 15.2.2024 г. Решение 11537 2023  Съдържание
1013 15.2.2024 г. Решение 11538 2023  Съдържание
1012 15.2.2024 г. Решение 11696 2023  Съдържание
969 14.2.2024 г. Решение 10574 2023  Съдържание
970 14.2.2024 г. Решение 5269 2023  Съдържание
971 14.2.2024 г. Решение 2394 2022  Съдържание
972 14.2.2024 г. Решение 11491 2023  Съдържание
973 14.2.2024 г. Решение 11484 2023  Съдържание
974 14.2.2024 г. Решение 11493 2023  Съдържание
975 14.2.2024 г. Решение 11534 2023  Съдържание
977 14.2.2024 г. Решение 11495 2023  Съдържание
978 14.2.2024 г. Решение 10442 2023  Съдържание
979 14.2.2024 г. Решение 519 2024  Съдържание
980 14.2.2024 г. Решение 11530 2023  Съдържание
981 14.2.2024 г. Решение 9981 2023  Съдържание
982 14.2.2024 г. Решение 10179 2023  Съдържание
983 14.2.2024 г. Решение 9975 2023  Съдържание
989 14.2.2024 г. Решение 7294 2023  Съдържание
990 14.2.2024 г. Решение 10083 2023  Съдържание
991 14.2.2024 г. Решение 10108 2023  Съдържание

Страница 3 от 2064