Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3417 25.5.2023 г. Решение 2901 2023  Съдържание
3418 25.5.2023 г. Решение 3294 2023  Съдържание
3419 25.5.2023 г. Решение 9824 2022  Съдържание
3420 25.5.2023 г. Решение 3765 2021  Съдържание
3421 25.5.2023 г. Решение 2321 2023  Съдържание
3422 25.5.2023 г. Решение 11710 2022  Съдържание
3424 25.5.2023 г. Решение 10742 2021  Съдържание
3425 25.5.2023 г. Решение 11527 2022  Съдържание
3426 25.5.2023 г. Решение 2147 2022  Съдържание
3428 25.5.2023 г. Решение 257 2023  Съдържание
3427 25.5.2023 г. Решение 782 2023  Съдържание
3374 23.5.2023 г. Решение 2561 2023  Съдържание
3375 23.5.2023 г. Решение 11555 2022  Съдържание
3376 23.5.2023 г. Решение 9701 2022  Съдържание
3377 23.5.2023 г. Решение 2456 2023  Съдържание
3378 23.5.2023 г. Решение 2514 2023  Съдържание
3379 23.5.2023 г. Решение 2512 2023  Съдържание
3380 23.5.2023 г. Решение 2520 2023  Съдържание
3381 23.5.2023 г. Решение 10421 2022  Съдържание
3382 23.5.2023 г. Решение 1788 2023  Съдържание
3383 23.5.2023 г. Решение 1789 2023  Съдържание
3384 23.5.2023 г. Решение 1790 2023  Съдържание
3385 23.5.2023 г. Решение 1855 2023  Съдържание
3386 23.5.2023 г. Решение 1853 2023  Съдържание
3388 23.5.2023 г. Решение 1861 2023  Съдържание
3389 23.5.2023 г. Решение 1856 2023  Съдържание
3390 23.5.2023 г. Решение 10150 2022  Съдържание
3392 23.5.2023 г. Решение 1983 2023  Съдържание
3398 23.5.2023 г. Решение 10665 2022  Съдържание
3400 23.5.2023 г. Решение 6622 2022  Съдържание
3403 23.5.2023 г. Решение 8023 2022  Съдържание
3396 23.5.2023 г. Решение 9903 2022  Съдържание
3399 23.5.2023 г. Решение 10832 2022  Съдържание
3393 23.5.2023 г. Решение 2251 2023  Съдържание
3394 23.5.2023 г. Решение 358 2022  Съдържание
3395 23.5.2023 г. Решение 2767 2023  Съдържание
3402 23.5.2023 г. Решение 1608 2023  Съдържание
3404 23.5.2023 г. Решение 1509 2022  Съдържание
3405 23.5.2023 г. Решение 12159 2021  Съдържание
3406 23.5.2023 г. Решение 385 2022  Съдържание
3394 23.5.2023 г. Решение 358 2022  Съдържание
3408 23.5.2023 г. Решение 2319 2023  Съдържание
3408 23.5.2023 г. Решение 2319 2023  Съдържание
3336 22.5.2023 г. Решение 5030 2022  Съдържание
3338 22.5.2023 г. Решение 1692 2021  Съдържание
3339 22.5.2023 г. Решение 42 2023  Съдържание
3340 22.5.2023 г. Решение 2773 2023  Съдържание
3341 22.5.2023 г. Решение 7027 2022  Съдържание
3342 22.5.2023 г. Решение 8510 2022  Съдържание
3343 22.5.2023 г. Решение 7415 2022  Съдържание

Страница 3 от 1953