Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
7216 23.11.2023 г. Решение 4692 2021  Съдържание
7197 23.11.2023 г. Решение 10085 2023  Съдържание
7198 23.11.2023 г. Решение 8537 2023  Съдържание
7199 23.11.2023 г. Решение 10023 2023  Съдържание
7200 23.11.2023 г. Решение 26 2022  Съдържание
7218 23.11.2023 г. Решение 7753 2023  Съдържание
7217 23.11.2023 г. Решение 5972 2023  Съдържание
7215 23.11.2023 г. Решение 7678 2023  Съдържание
7209 23.11.2023 г. Решение 4883 2023  Съдържание
7210 23.11.2023 г. Решение 3139 2023  Съдържание
7211 23.11.2023 г. Решение 6450 2023  Съдържание
7212 23.11.2023 г. Решение 5495 2023  Съдържание
7213 23.11.2023 г. Решение 6293 2023  Съдържание
7207 23.11.2023 г. Решение 3906 2023  Съдържание
7206 23.11.2023 г. Решение 10339 2022  Съдържание
7204 23.11.2023 г. Решение 227 2023  Съдържание
7202 23.11.2023 г. Решение 8137 2023  Съдържание
7203 23.11.2023 г. Решение 2992 2023  Съдържание
7201 23.11.2023 г. Решение 7962 2021  Съдържание
7166 22.11.2023 г. Решение 8640 2023  Съдържание
7165 22.11.2023 г. Решение 8639 2023  Съдържание
7173 22.11.2023 г. Решение 11746 2022  Съдържание
7175 22.11.2023 г. Решение 4014 2023  Съдържание
7172 22.11.2023 г. Решение 4094 2023  Съдържание
7176 22.11.2023 г. Решение 6507 2023  Съдържание
7184 22.11.2023 г. Решение 6733 2023  Съдържание
7183 22.11.2023 г. Решение 5533 2021  Съдържание
7171 22.11.2023 г. Решение 8354 2023  Съдържание
7182 22.11.2023 г. Решение 2166 2022  Съдържание
7174 22.11.2023 г. Решение 7076 2023  Съдържание
7170 22.11.2023 г. Решение 8975 2023  Съдържание
7181 22.11.2023 г. Решение 411 2022  Съдържание
7179 22.11.2023 г. Решение 9406 2023  Съдържание
7178 22.11.2023 г. Решение 10081 2022  Съдържание
7177 22.11.2023 г. Решение 9939 2022  Съдържание
7169 22.11.2023 г. Решение 6015 2023  Съдържание
7168 22.11.2023 г. Решение 3252 2023  Съдържание
7164 22.11.2023 г. Решение 1588 2023  Съдържание
7180 22.11.2023 г. Решение 8603 2023  Съдържание
7167 22.11.2023 г. Решение 8560 2023  Съдържание
7162 22.11.2023 г. Решение 6503 2023  Съдържание
7146 21.11.2023 г. Решение 8111 2023  Съдържание
7147 21.11.2023 г. Решение 8172 2022  Съдържание
7149 21.11.2023 г. Решение 9227 2022  Съдържание
7161 21.11.2023 г. Решение 1078 2023  Съдържание
7160 21.11.2023 г. Решение 2399 2023  Съдържание
7160 21.11.2023 г. Решение 2399 2023  Съдържание
7145 21.11.2023 г. Решение 8118 2023  Съдържание
7134 21.11.2023 г. Решение 8048 2023  Съдържание
7080 21.11.2023 г. Решение 2708 2023  Съдържание

Страница 10 от 2032