Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3044 5.5.2023 г. Решение 11286 2022  Съдържание
3046 5.5.2023 г. Решение 12233 2021  Съдържание
3047 5.5.2023 г. Решение 5054 2022  Съдържание
3045 5.5.2023 г. Решение 8042 2022  Съдържание
3049 5.5.2023 г. Решение 6109 2022  Съдържание
3050 5.5.2023 г. Решение 7632 2022  Съдържание
3052 5.5.2023 г. Решение 2357 2023  Съдържание
3053 5.5.2023 г. Решение 5591 2022  Съдържание
3054 5.5.2023 г. Решение 5478 2022  Съдържание
3055 5.5.2023 г. Решение 5215 2022  Съдържание
3056 5.5.2023 г. Решение 10319 2021  Съдържание
3057 5.5.2023 г. Решение 12643 2019  Съдържание
3016 4.5.2023 г. Решение 9072 2022  Съдържание
3021 4.5.2023 г. Решение 1526 2023  Съдържание
3012 4.5.2023 г. Решение 11120 2021  Съдържание
3006 4.5.2023 г. Решение 2036 2023  Съдържание
3008 4.5.2023 г. Решение 2457 2023  Съдържание
3009 4.5.2023 г. Решение 11420 2022  Съдържание
2998 4.5.2023 г. Решение 76 2023  Съдържание
3000 4.5.2023 г. Решение 1126 2023  Съдържание
3004 4.5.2023 г. Решение 643 2022  Съдържание
3005 4.5.2023 г. Решение 1639 2023  Съдържание
2999 4.5.2023 г. Решение 7476 2022  Съдържание
3015 4.5.2023 г. Решение 1978 2023  Съдържание
3011 4.5.2023 г. Решение 3162 2022  Съдържание
3017 4.5.2023 г. Решение 13755 2019  Съдържание
3003 4.5.2023 г. Решение 1064 2023  Съдържание
3010 4.5.2023 г. Решение 7284 2022
3014 4.5.2023 г. Решение 8116 2022  Съдържание
3013 4.5.2023 г. Решение 420 2023  Съдържание
3018 4.5.2023 г. Решение 2046 2023  Съдържание
3019 4.5.2023 г. Решение 4313 2022  Съдържание
2996 4.5.2023 г. Решение 1521 2020  Съдържание
3007 4.5.2023 г. Решение 399 2021  Съдържание
2997 4.5.2023 г. Решение 2017 2023  Съдържание
3022 4.5.2023 г. Решение 2460 2020  Съдържание
3002 4.5.2023 г. Решение 354 2023  Съдържание
3020 4.5.2023 г. Решение 8226 2022  Съдържание
3023 4.5.2023 г. Решение 689 2023  Съдържание
3025 4.5.2023 г. Решение 4459 2022  Съдържание
2994 4.5.2023 г. Решение 2384 2023  Съдържание
3027 4.5.2023 г. Решение 5002 2022  Съдържание
3024 4.5.2023 г. Решение 561 2023  Съдържание
3028 4.5.2023 г. Решение 7754 2022  Съдържание
2995 4.5.2023 г. Решение 2202 2023  Съдържание
2993 4.5.2023 г. Решение 2015 2023  Съдържание
2992 4.5.2023 г. Решение 1270 2022  Съдържание
3030 4.5.2023 г. Решение 8126 2022  Съдържание
3031 4.5.2023 г. Решение 11590 2022  Съдържание
3001 4.5.2023 г. Решение 3940 2022  Съдържание

Страница 10 от 1953