Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
10388 1.7.2024 г. Решение 4124 2024  Съдържание
10394 1.7.2024 г. Решение 2521 2024  Съдържание
10397 1.7.2024 г. Решение 3770 2024  Съдържание
10400 1.7.2024 г. Решение 3735 2022  Съдържание
10433 1.7.2024 г. Решение 4419 2024  Съдържание
10418 1.7.2024 г. Решение 2462 2024  Съдържание
10419 1.7.2024 г. Решение 2701 2024  Съдържание
10425 1.7.2024 г. Решение 2815 2024  Съдържание
10328 30.6.2024 г. Решение 4004 2022  Съдържание
10325 30.6.2024 г. Решение 11398 2023  Съдържание
10225 28.6.2024 г. Решение 3975 2022  Съдържание
10268 28.6.2024 г. Решение 8571 2023  Съдържание
10258 28.6.2024 г. Решение 3085 2024  Съдържание
10251 28.6.2024 г. Решение 2900 2024  Съдържание
10247 28.6.2024 г. Решение 4615 2024  Съдържание
10240 28.6.2024 г. Решение 4384 2024  Съдържание
10235 28.6.2024 г. Решение 3738 2022  Съдържание
10281 28.6.2024 г. Решение 4035 2024  Съдържание
10280 28.6.2024 г. Решение 10253 2023  Съдържание
10278 28.6.2024 г. Решение 3561 2022  Съдържание
10273 28.6.2024 г. Решение 2906 2024  Съдържание
10286 28.6.2024 г. Решение 2261 2024  Съдържание
10218 28.6.2024 г. Решение 3595 2024  Съдържание
10302 28.6.2024 г. Решение 2439 2024  Съдържание
10290 28.6.2024 г. Решение 4317 2024  Съдържание
10306 28.6.2024 г. Решение 896 2024  Съдържание
10217 28.6.2024 г. Решение 12117 2023  Съдържание
10300 28.6.2024 г. Решение 2880 2024  Съдържание
10312 28.6.2024 г. Решение 6694 2023  Съдържание
10304 28.6.2024 г. Решение 10157 2023  Съдържание
10063 27.6.2024 г. Решение 5544 2024  Съдържание
10066 27.6.2024 г. Решение 256 2024  Съдържание
10072 27.6.2024 г. Решение 5286 2024  Съдържание
10080 27.6.2024 г. Решение 6299 2022  Съдържание
10086 27.6.2024 г. Решение 2792 2024  Съдържание
10089 27.6.2024 г. Решение 1322 2022  Съдържание
10091 27.6.2024 г. Решение 10724 2022  Съдържание
10071 27.6.2024 г. Решение 2866 2024  Съдържание
10094 27.6.2024 г. Решение 3794 2024  Съдържание
10095 27.6.2024 г. Решение 3790 2024  Съдържание
10096 27.6.2024 г. Решение 3293 2024  Съдържание
10097 27.6.2024 г. Решение 3858 2024  Съдържание
10099 27.6.2024 г. Решение 3792 2024  Съдържание
10100 27.6.2024 г. Решение 3786 2024  Съдържание
10103 27.6.2024 г. Решение 2291 2024  Съдържание
10101 27.6.2024 г. Решение 3784 2024  Съдържание
10102 27.6.2024 г. Решение 8329 2023  Съдържание
10106 27.6.2024 г. Решение 4170 2023  Съдържание
10111 27.6.2024 г. Решение 2350 2024  Съдържание
10112 27.6.2024 г. Решение 5191 2024  Съдържание

Страница 10 от 2134