Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
9711 24.6.2024 г. Решение 4212 2024  Съдържание
9714 24.6.2024 г. Решение 4218 2024  Съдържание
9720 24.6.2024 г. Решение 4260 2024  Съдържание
9728 24.6.2024 г. Решение 3647 2023  Съдържание
9731 24.6.2024 г. Решение 4258 2024  Съдържание
9725 24.6.2024 г. Решение 4257 2024  Съдържание
9732 24.6.2024 г. Решение 9124 2023  Съдържание
9734 24.6.2024 г. Решение 8274 2023  Съдържание
9574 23.6.2024 г. Решение 5834 2023  Съдържание
9564 23.6.2024 г. Решение 10654 2022  Съдържание
9573 23.6.2024 г. Решение 11875 2023  Съдържание
9442 21.6.2024 г. Решение 2612 2024  Съдържание
9448 21.6.2024 г. Решение 11201 2022  Съдържание
9452 21.6.2024 г. Решение 2889 2024  Съдържание
9447 21.6.2024 г. Решение 2975 2024  Съдържание
9453 21.6.2024 г. Решение 4255 2024  Съдържание
9464 21.6.2024 г. Решение 4222 2024  Съдържание
9467 21.6.2024 г. Решение 4259 2024  Съдържание
9471 21.6.2024 г. Решение 4264 2024  Съдържание
9477 21.6.2024 г. Решение 11292 2023  Съдържание
9484 21.6.2024 г. Решение 1086 2024  Съдържание
9486 21.6.2024 г. Решение 11119 2023  Съдържание
9487 21.6.2024 г. Решение 2710 2024  Съдържание
9488 21.6.2024 г. Решение 1390 2024  Съдържание
9491 21.6.2024 г. Решение 3954 2024  Съдържание
9495 21.6.2024 г. Решение 86 2024  Съдържание
9498 21.6.2024 г. Решение 7093 2023  Съдържание
9501 21.6.2024 г. Решение 100 2024  Съдържание
9502 21.6.2024 г. Решение 2463 2024  Съдържание
9503 21.6.2024 г. Решение 1702 2024  Съдържание
9505 21.6.2024 г. Решение 1811 2024  Съдържание
9506 21.6.2024 г. Решение 1805 2024  Съдържание
9507 21.6.2024 г. Решение 2926 2024  Съдържание
9511 21.6.2024 г. Решение 3430 2024  Съдържание
9510 21.6.2024 г. Решение 710 2024  Съдържание
9519 21.6.2024 г. Решение 394 2024  Съдържание
9520 21.6.2024 г. Решение 2820 2024  Съдържание
9523 21.6.2024 г. Решение 2877 2024  Съдържание
9528 21.6.2024 г. Решение 1305 2024  Съдържание
9533 21.6.2024 г. Решение 4086 2024  Съдържание
9532 21.6.2024 г. Решение 9629 2023  Съдържание
9534 21.6.2024 г. Решение 2330 2024  Съдържание
9537 21.6.2024 г. Решение 5255 2022  Съдържание
9540 21.6.2024 г. Решение 5874 2021  Съдържание
9539 21.6.2024 г. Решение 3342 2024  Съдържание
9541 21.6.2024 г. Решение 2335 2024  Съдържание
9542 21.6.2024 г. Решение 3311 2024  Съдържание
9543 21.6.2024 г. Решение 859 2024  Съдържание
9545 21.6.2024 г. Решение 3306 2024  Съдържание
9544 21.6.2024 г. Решение 3300 2024  Съдържание

Страница 13 от 2134