Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5081 26.7.2023 г. Решение 4851 2023  Съдържание
5082 26.7.2023 г. Решение 4989 2023  Съдържание
5083 26.7.2023 г. Решение 4988 2023  Съдържание
5084 26.7.2023 г. Решение 4928 2023  Съдържание
5086 26.7.2023 г. Решение 4847 2023  Съдържание
5087 26.7.2023 г. Решение 3176 2023  Съдържание
5088 26.7.2023 г. Решение 4846 2023  Съдържание
5090 26.7.2023 г. Решение 1956 2021  Съдържание
5067 25.7.2023 г. Решение 9942 2022  Съдържание
5055 25.7.2023 г. Решение 6802 2022  Съдържание
5054 25.7.2023 г. Решение 2395 2023  Съдържание
5053 25.7.2023 г. Решение 5809 2022  Съдържание
5046 25.7.2023 г. Решение 3908 2023  Съдържание
5045 25.7.2023 г. Решение 4575 2023  Съдържание
5047 25.7.2023 г. Решение 3793 2023  Съдържание
5048 25.7.2023 г. Решение 3966 2022  Съдържание
5049 25.7.2023 г. Решение 635 2023  Съдържание
5043 25.7.2023 г. Решение 4577 2023  Съдържание
5051 25.7.2023 г. Решение 3936 2023  Съдържание
5056 25.7.2023 г. Решение 4465 2023  Съдържание
5057 25.7.2023 г. Решение 5382 2023  Съдържание
5041 25.7.2023 г. Решение 4566 2023  Съдържание
5042 25.7.2023 г. Решение 4559 2023  Съдържание
5044 25.7.2023 г. Решение 4572 2023  Съдържание
5050 25.7.2023 г. Решение 2195 2023  Съдържание
5059 25.7.2023 г. Решение 9251 2022  Съдържание
5058 25.7.2023 г. Решение 5228 2023  Съдържание
5052 25.7.2023 г. Решение 3119 2023  Съдържание
5060 25.7.2023 г. Решение 5266 2023  Съдържание
5061 25.7.2023 г. Решение 3158 2023  Съдържание
5062 25.7.2023 г. Решение 2513 2023  Съдържание
5063 25.7.2023 г. Решение 5381 2023  Съдържание
5065 25.7.2023 г. Решение 4708 2023  Съдържание
5066 25.7.2023 г. Решение 2728 2021  Съдържание
5037 24.7.2023 г. Решение 4387 2023  Съдържание
5040 24.7.2023 г. Решение 4382 2023  Съдържание
5039 24.7.2023 г. Решение 4366 2023  Съдържание
5038 24.7.2023 г. Решение 4370 2023  Съдържание
5000 24.7.2023 г. Решение 12494 2021  Съдържание
5001 24.7.2023 г. Решение 4035 2023  Съдържание
5002 24.7.2023 г. Решение 3676 2023  Съдържание
5003 24.7.2023 г. Решение 8817 2022  Съдържание
5004 24.7.2023 г. Решение 215 2022  Съдържание
5005 24.7.2023 г. Решение 4578 2023  Съдържание
5006 24.7.2023 г. Решение 4614 2023  Съдържание
5007 24.7.2023 г. Решение 4561 2023  Съдържание
5008 24.7.2023 г. Решение 4556 2023  Съдържание
5009 24.7.2023 г. Решение 4555 2023  Съдържание
5010 24.7.2023 г. Решение 4563 2023  Съдържание
5011 24.7.2023 г. Решение 4616 2023  Съдържание

Страница 13 от 1995