Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5012 24.7.2023 г. Решение 4615 2023  Съдържание
5014 24.7.2023 г. Решение 11326 2022  Съдържание
5013 24.7.2023 г. Решение 11249 2022  Съдържание
5015 24.7.2023 г. Решение 4574 2023  Съдържание
5016 24.7.2023 г. Решение 7921 2022  Съдържание
5017 24.7.2023 г. Решение 3569 2023  Съдържание
5018 24.7.2023 г. Решение 4558 2023  Съдържание
5019 24.7.2023 г. Решение 1043 2023  Съдържание
5020 24.7.2023 г. Решение 4576 2023  Съдържание
5021 24.7.2023 г. Решение 5192 2023  Съдържание
5022 24.7.2023 г. Решение 4666 2023  Съдържание
5023 24.7.2023 г. Решение 4573 2023  Съдържание
5024 24.7.2023 г. Решение 4151 2023  Съдържание
5025 24.7.2023 г. Решение 10151 2022  Съдържание
5026 24.7.2023 г. Решение 5031 2023  Съдържание
5030 24.7.2023 г. Решение 6275 2023  Съдържание
5027 24.7.2023 г. Решение 11628 2022  Съдържание
5028 24.7.2023 г. Решение 5262 2023  Съдържание
5029 24.7.2023 г. Решение 5261 2023  Съдържание
5031 24.7.2023 г. Решение 5380 2023  Съдържание
5032 24.7.2023 г. Решение 5383 2023  Съдържание
5033 24.7.2023 г. Решение 5343 2023  Съдържание
5034 24.7.2023 г. Решение 5340 2023  Съдържание
5035 24.7.2023 г. Решение 3852 2023  Съдържание
5036 24.7.2023 г. Решение 5258 2023  Съдържание
4972 21.7.2023 г. Решение 8264 2018  Съдържание
4987 21.7.2023 г. Решение 2425 2023  Съдържание
4988 21.7.2023 г. Решение 2460 2023  Съдържание
4971 21.7.2023 г. Решение 10178 2022  Съдържание
4970 21.7.2023 г. Решение 10175 2022  Съдържание
4960 21.7.2023 г. Решение 3883 2023  Съдържание
4961 21.7.2023 г. Решение 4884 2023  Съдържание
4962 21.7.2023 г. Решение 4912 2023  Съдържание
4963 21.7.2023 г. Решение 2340 2023  Съдържание
4964 21.7.2023 г. Решение 10757 2017  Съдържание
4965 21.7.2023 г. Решение 10435 2018  Съдържание
4966 21.7.2023 г. Решение 4817 2023  Съдържание
4968 21.7.2023 г. Решение 8194 2022  Съдържание
4967 21.7.2023 г. Решение 3716 2023  Съдържание
4969 21.7.2023 г. Решение 5060 2023  Съдържание
4973 21.7.2023 г. Решение 4697 2023  Съдържание
4974 21.7.2023 г. Решение 4702 2023  Съдържание
4975 21.7.2023 г. Решение 4791 2023  Съдържание
4976 21.7.2023 г. Решение 5390 2023  Съдържание
4977 21.7.2023 г. Решение 4793 2023  Съдържание
4978 21.7.2023 г. Решение 4798 2023  Съдържание
4979 21.7.2023 г. Решение 4799 2023  Съдържание
4980 21.7.2023 г. Решение 4841 2023  Съдържание
4981 21.7.2023 г. Решение 4842 2023  Съдържание
4982 21.7.2023 г. Решение 4800 2023  Съдържание

Страница 14 от 1995