Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1904 22.3.2024 г. Решение 210 2024  Съдържание
1917 22.3.2024 г. Решение 42 2024  Съдържание
1891 22.3.2024 г. Решение 942 2024  Съдържание
1916 22.3.2024 г. Решение 7977 2023  Съдържание
1919 22.3.2024 г. Решение 9322 2023  Съдържание
1918 22.3.2024 г. Решение 19 2024  Съдържание
1890 22.3.2024 г. Решение 11373 2023  Съдържание
1921 22.3.2024 г. Решение 946 2024  Съдържание
1889 22.3.2024 г. Решение 10041 2023  Съдържание
1920 22.3.2024 г. Решение 48 2024  Съдържание
1922 22.3.2024 г. Решение 44 2024  Съдържание
1923 22.3.2024 г. Решение 737 2024  Съдържание
1925 22.3.2024 г. Решение 3715 2023  Съдържание
1888 22.3.2024 г. Решение 12165 2023  Съдържание
1887 22.3.2024 г. Решение 8443 2023  Съдържание
1886 22.3.2024 г. Решение 11410 2023  Съдържание
1924 22.3.2024 г. Решение 411 2024  Съдържание
1926 22.3.2024 г. Решение 10424 2023  Съдържание
1927 22.3.2024 г. Решение 11701 2023  Съдържание
1885 22.3.2024 г. Решение 11364 2023  Съдържание
1884 22.3.2024 г. Решение 3705 2023  Съдържание
1928 22.3.2024 г. Решение 8650 2023  Съдържание
1929 22.3.2024 г. Решение 21 2024  Съдържание
1894 22.3.2024 г. Решение 3600 2023  Съдържание
1906 22.3.2024 г. Решение 161 2024  Съдържание
1896 22.3.2024 г. Решение 196 2024  Съдържание
1914 22.3.2024 г. Решение 897 2022  Съдържание
1898 22.3.2024 г. Решение 202 2024  Съдържание
1847 21.3.2024 г. Решение 894 2023  Съдържание
1876 21.3.2024 г. Решение 718 2024  Съдържание
1865 21.3.2024 г. Решение 11267 2023  Съдържание
1864 21.3.2024 г. Решение 11322 2023  Съдържание
1866 21.3.2024 г. Решение 11383 2023  Съдържание
1863 21.3.2024 г. Решение 11272 2023  Съдържание
1854 21.3.2024 г. Решение 12795 2021  Съдържание
1860 21.3.2024 г. Решение 11885 2023  Съдържание
1859 21.3.2024 г. Решение 11842 2023  Съдържание
1861 21.3.2024 г. Решение 11881 2023  Съдържание
1862 21.3.2024 г. Решение 11845 2023  Съдържание
1858 21.3.2024 г. Решение 11887 2023  Съдържание
1845 21.3.2024 г. Решение 468 2024  Съдържание
1846 21.3.2024 г. Решение 4039 2023  Съдържание
1848 21.3.2024 г. Решение 11893 2023  Съдържание
1849 21.3.2024 г. Решение 10713 2023  Съдържание
1850 21.3.2024 г. Решение 596 2024  Съдържание
1851 21.3.2024 г. Решение 594 2024  Съдържание
1852 21.3.2024 г. Решение 643 2024  Съдържание
1853 21.3.2024 г. Решение 647 2024  Съдържание
1855 21.3.2024 г. Решение 598 2024  Съдържание
1856 21.3.2024 г. Решение 7543 2023  Съдържание

Страница 14 от 2092