Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
2602 18.4.2024 г. Решение 1923 2024  Съдържание
2601 18.4.2024 г. Решение 1926 2024  Съдържание
2600 18.4.2024 г. Решение 1870 2024  Съдържание
2598 18.4.2024 г. Решение 1927 2024  Съдържание
2574 18.4.2024 г. Решение 7791 2023  Съдържание
2595 18.4.2024 г. Решение 1868 2024  Съдържание
2588 18.4.2024 г. Решение 376 2024  Съдържание
2596 18.4.2024 г. Решение 1863 2024  Съдържание
2577 18.4.2024 г. Решение 706 2024  Съдържание
2578 18.4.2024 г. Решение 723 2024  Съдържание
2580 18.4.2024 г. Решение 653 2024  Съдържание
2579 18.4.2024 г. Решение 8830 2023  Съдържание
2581 18.4.2024 г. Решение 10790 2023  Съдържание
2583 18.4.2024 г. Решение 2500 2024  Съдържание
2584 18.4.2024 г. Решение 11264 2023  Съдържание
2586 18.4.2024 г. Решение 10203 2023  Съдържание
2590 18.4.2024 г. Решение 12619 2021  Съдържание
2591 18.4.2024 г. Решение 7929 2023  Съдържание
2592 18.4.2024 г. Решение 670 2024  Съдържание
2593 18.4.2024 г. Решение 6945 2021  Съдържание
2594 18.4.2024 г. Решение 12056 2023  Съдържание
2604 18.4.2024 г. Решение 5478 2021  Съдържание
2605 18.4.2024 г. Решение 2921 2023  Съдържание
2607 18.4.2024 г. Решение 11154 2023  Съдържание
2606 18.4.2024 г. Решение 11305 2023  Съдържание
2608 18.4.2024 г. Решение 2951 2023  Съдържание
2603 18.4.2024 г. Решение 1860 2024  Съдържание
2597 18.4.2024 г. Решение 1873 2024  Съдържание
2573 18.4.2024 г. Решение 7793 2023  Съдържание
2571 18.4.2024 г. Решение 1739 2024  Съдържание
2576 18.4.2024 г. Решение 364 2024  Съдържание
2572 18.4.2024 г. Решение 3084 2023  Съдържание
2587 18.4.2024 г. Решение 5444 2022  Съдържание
2589 18.4.2024 г. Решение 9061 2019  Съдържание
2599 18.4.2024 г. Решение 5219 2021  Съдържание
2609 18.4.2024 г. Решение 8963 2023  Съдържание
2610 18.4.2024 г. Решение 3383 2023  Съдържание
2611 18.4.2024 г. Решение 11876 2023  Съдържание
2612 18.4.2024 г. Решение 6502 2021  Съдържание
2613 18.4.2024 г. Решение 5180 2021  Съдържание
2614 18.4.2024 г. Решение 1782 2023  Съдържание
2615 18.4.2024 г. Решение 11500 2023  Съдържание
2616 18.4.2024 г. Решение 2493 2023  Съдържание
2617 18.4.2024 г. Решение 9396 2023  Съдържание
2618 18.4.2024 г. Решение 8314 2021  Съдържание
2534 17.4.2024 г. Решение 529 2024  Съдържание
2535 17.4.2024 г. Решение 587 2024  Съдържание
2536 17.4.2024 г. Решение 535 2024  Съдържание
2537 17.4.2024 г. Решение 541 2024  Съдържание
2549 17.4.2024 г. Решение 374 2024  Съдържание

Страница 1 от 2092