Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5715 28.9.2023 г. Решение 5188 2022  Съдържание
5717 28.9.2023 г. Решение 7783 2023  Съдържание
5718 28.9.2023 г. Решение 4113 2023  Съдържание
5727 28.9.2023 г. Решение 9846 2022  Съдържание
5716 28.9.2023 г. Решение 3742 2023  Съдържание
5714 28.9.2023 г. Решение 2385 2023  Съдържание
5723 28.9.2023 г. Решение 3763 2022  Съдържание
5719 28.9.2023 г. Решение 3961 2023  Съдържание
5724 28.9.2023 г. Решение 6665 2019  Съдържание
5725 28.9.2023 г. Решение 10156 2022  Съдържание
5713 28.9.2023 г. Решение 10565 2022  Съдържание
5726 28.9.2023 г. Решение 9443 2022  Съдържание
5728 28.9.2023 г. Решение 7412 2022  Съдържание
5711 28.9.2023 г. Решение 1404 2023  Съдържание
5709 28.9.2023 г. Решение 899 2023  Съдържание
5709 28.9.2023 г. Решение 899 2023  Съдържание
5697 27.9.2023 г. Решение 5937 2023  Съдържание
5700 27.9.2023 г. Решение 4725 2022  Съдържание
5696 27.9.2023 г. Решение 3909 2023  Съдържание
5694 27.9.2023 г. Решение 3913 2023  Съдържание
5695 27.9.2023 г. Решение 6249 2023  Съдържание
5702 27.9.2023 г. Решение 1989 2023  Съдържание
5693 27.9.2023 г. Решение 5868 2023  Съдържание
5703 27.9.2023 г. Решение 6111 2023  Съдържание
5701 27.9.2023 г. Решение 4830 2023  Съдържание
5708 27.9.2023 г. Решение 9816 2022  Съдържание
5705 27.9.2023 г. Решение 6625 2022  Съдържание
5704 27.9.2023 г. Решение 5254 2023  Съдържание
5707 27.9.2023 г. Решение 11321 2022  Съдържание
5692 27.9.2023 г. Решение 5432 2023  Съдържание
5706 27.9.2023 г. Решение 101 2023  Съдържание
5691 27.9.2023 г. Решение 6182 2023  Съдържание
5691 27.9.2023 г. Решение 6182 2023  Съдържание
5690 27.9.2023 г. Решение 7368 2023  Съдържание
5690 27.9.2023 г. Решение 7368 2023  Съдържание
5698 27.9.2023 г. Решение 7541 2023  Съдържание
5685 26.9.2023 г. Решение 6207 2023  Съдържание
5687 26.9.2023 г. Решение 10117 2022  Съдържание
5689 26.9.2023 г. Решение 10781 2021  Съдържание
5682 26.9.2023 г. Решение 5945 2022  Съдържание
5684 26.9.2023 г. Решение 8083 2022  Съдържание
5654 25.9.2023 г. Решение 6970 2023  Съдържание
5665 25.9.2023 г. Решение 6388 2023  Съдържание
5667 25.9.2023 г. Решение 4633 2023  Съдържание
5668 25.9.2023 г. Решение 12462 2021  Съдържание
5664 25.9.2023 г. Решение 5115 2023  Съдържание
5669 25.9.2023 г. Решение 7328 2022  Съдържание
5671 25.9.2023 г. Решение 9009 2023  Съдържание
5670 25.9.2023 г. Решение 5611 2023  Съдържание
5666 25.9.2023 г. Решение 11744 2022  Съдържание

Страница 1 от 1995