Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1087 19.2.2024 г. Решение 5280 2023  Съдържание
1095 19.2.2024 г. Решение 11549 2023  Съдържание
1096 19.2.2024 г. Решение 9891 2023  Съдържание
1097 19.2.2024 г. Решение 67 2024  Съдържание
1086 19.2.2024 г. Решение 9071 2023  Съдържание
1100 19.2.2024 г. Решение 10123 2023  Съдържание
1099 19.2.2024 г. Решение 2576 2023  Съдържание
1083 19.2.2024 г. Решение 9860 2023  Съдържание
1098 19.2.2024 г. Решение 1138 2023  Съдържание
1081 19.2.2024 г. Решение 6601 2023  Съдържание
1102 19.2.2024 г. Решение 11037 2023  Съдържание
1085 19.2.2024 г. Решение 7857 2023  Съдържание
1080 19.2.2024 г. Решение 9617 2023  Съдържание
1103 19.2.2024 г. Решение 2795 2023  Съдържание
1101 19.2.2024 г. Решение 7726 2023  Съдържание
1079 19.2.2024 г. Решение 11601 2023  Съдържание
1104 19.2.2024 г. Решение 11072 2023  Съдържание
1107 19.2.2024 г. Решение 1334 2024  Съдържание
1078 19.2.2024 г. Решение 6885 2023  Съдържание
1046 16.2.2024 г. Решение 7163 2023  Съдържание
1050 16.2.2024 г. Решение 7196 2023  Съдържание
1043 16.2.2024 г. Решение 9835 2022  Съдържание
1049 16.2.2024 г. Решение 11306 2023  Съдържание
1051 16.2.2024 г. Решение 4862 2023  Съдържание
1048 16.2.2024 г. Решение 2720 2022  Съдържание
1053 16.2.2024 г. Решение 7287 2022  Съдържание
1055 16.2.2024 г. Решение 9698 2023  Съдържание
1056 16.2.2024 г. Решение 11007 2023  Съдържание
1057 16.2.2024 г. Решение 8967 2023  Съдържание
1047 16.2.2024 г. Решение 243 2024  Съдържание
1054 16.2.2024 г. Решение 6498 2023  Съдържание
1058 16.2.2024 г. Решение 6955 2023  Съдържание
1061 16.2.2024 г. Решение 9610 2023  Съдържание
1063 16.2.2024 г. Решение 3512 2022  Съдържание
1044 16.2.2024 г. Решение 3080 2022  Съдържание
1059 16.2.2024 г. Решение 10058 2023  Съдържание
1062 16.2.2024 г. Решение 3782 2023  Съдържание
1064 16.2.2024 г. Решение 11392 2023  Съдържание
1065 16.2.2024 г. Решение 11389 2023  Съдържание
1045 16.2.2024 г. Решение 3820 2022  Съдържание
1052 16.2.2024 г. Решение 6035 2023  Съдържание
1067 16.2.2024 г. Решение 11387 2023  Съдържание
1041 16.2.2024 г. Решение 9893 2023  Съдържание
1066 16.2.2024 г. Решение 11388 2023  Съдържание
1070 16.2.2024 г. Решение 11481 2023  Съдържание
1069 16.2.2024 г. Решение 11473 2023  Съдържание
1071 16.2.2024 г. Решение 8434 2023  Съдържание
1042 16.2.2024 г. Решение 11286 2023  Съдържание
1040 16.2.2024 г. Решение 4557 2023  Съдържание
1039 16.2.2024 г. Решение 8579 2023  Съдържание

Страница 2 от 2064