Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3455 29.5.2023 г. Решение 2614 2023  Съдържание
3457 29.5.2023 г. Решение 1735 2023  Съдържание
3458 29.5.2023 г. Решение 1411 2022  Съдържание
3459 29.5.2023 г. Решение 332 2023  Съдържание
3460 29.5.2023 г. Решение 2349 2023  Съдържание
3462 29.5.2023 г. Решение 1018 2023  Съдържание
3463 29.5.2023 г. Решение 563 2023  Съдържание
3464 29.5.2023 г. Решение 8413 2022  Съдържание
3465 29.5.2023 г. Решение 7940 2022  Съдържание
3466 29.5.2023 г. Решение 544 2023  Съдържание
3467 29.5.2023 г. Решение 9533 2022  Съдържание
3468 29.5.2023 г. Решение 757 2023  Съдържание
3469 29.5.2023 г. Решение 258 2021  Съдържание
3470 29.5.2023 г. Решение 8044 2022  Съдържание
3471 29.5.2023 г. Решение 1734 2022  Съдържание
3472 29.5.2023 г. Решение 3319 2023  Съдържание
3473 29.5.2023 г. Решение 4191 2022  Съдържание
3474 29.5.2023 г. Решение 10345 2022  Съдържание
3475 29.5.2023 г. Решение 12230 2020  Съдържание
3476 29.5.2023 г. Решение 1600 2023  Съдържание
3477 29.5.2023 г. Решение 10370 2020  Съдържание
3478 29.5.2023 г. Решение 2389 2023  Съдържание
3429 26.5.2023 г. Решение 3348 2023  Съдържание
3431 26.5.2023 г. Решение 3385 2023  Съдържание
3430 26.5.2023 г. Решение 7289 2022  Съдържание
3433 26.5.2023 г. Решение 9555 2022  Съдържание
3432 26.5.2023 г. Решение 7869 2022  Съдържание
3434 26.5.2023 г. Решение 10805 2022  Съдържание
3435 26.5.2023 г. Решение 2342 2023  Съдържание
3436 26.5.2023 г. Решение 5249 2021  Съдържание
3437 26.5.2023 г. Решение 2774 2023  Съдържание
3438 26.5.2023 г. Решение 11686 2022  Съдържание
3439 26.5.2023 г. Решение 4669 2022  Съдържание
3440 26.5.2023 г. Решение 11086 2022  Съдържание
3441 26.5.2023 г. Решение 4973 2022  Съдържание
3442 26.5.2023 г. Решение 162 2023  Съдържание
3443 26.5.2023 г. Решение 3297 2023  Съдържание
3444 26.5.2023 г. Решение 1285 2023  Съдържание
3445 26.5.2023 г. Решение 8588 2022  Съдържание
3446 26.5.2023 г. Решение 2229 2023  Съдържание
3447 26.5.2023 г. Решение 1329 2023  Съдържание
3448 26.5.2023 г. Решение 11306 2022  Съдържание
3409 25.5.2023 г. Решение 1206 2023  Съдържание
3411 25.5.2023 г. Решение 11376 2022  Съдържание
3410 25.5.2023 г. Решение 7522 2021  Съдържание
3412 25.5.2023 г. Решение 9254 2022  Съдържание
3413 25.5.2023 г. Решение 7177 2022  Съдържание
3414 25.5.2023 г. Решение 2377 2023  Съдържание
3416 25.5.2023 г. Решение 2407 2023  Съдържание
3415 25.5.2023 г. Решение 2879 2023  Съдържание

Страница 2 от 1953