Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
5651 25.9.2023 г. Решение 9715 2022  Съдържание
5652 25.9.2023 г. Решение 389 2022  Съдържание
5653 25.9.2023 г. Решение 6392 2023  Съдържание
5655 25.9.2023 г. Решение 2444 2023  Съдържание
5656 25.9.2023 г. Решение 11752 2022  Съдържание
5657 25.9.2023 г. Решение 3745 2023  Съдържание
5638 21.9.2023 г. Решение 4290 2023  Съдържание
5642 21.9.2023 г. Решение 8982 2023  Съдържание
5640 21.9.2023 г. Решение 1844 2023  Съдържание
5641 21.9.2023 г. Решение 11697 2022  Съдържание
5639 21.9.2023 г. Решение 4828 2023  Съдържание
5643 21.9.2023 г. Решение 7912 2023  Съдържание
5644 21.9.2023 г. Решение 4884 2022  Съдържание
5637 21.9.2023 г. Решение 4427 2023  Съдържание
5646 21.9.2023 г. Решение 173 2023  Съдържание
5647 21.9.2023 г. Решение 226 2023  Съдържание
5648 21.9.2023 г. Решение 8966 2023  Съдържание
5649 21.9.2023 г. Решение 294 2023  Съдържание
5650 21.9.2023 г. Решение 247 2021  Съдържание
5621 20.9.2023 г. Решение 11031 2022  Съдържание
5622 20.9.2023 г. Решение 3691 2023  Съдържание
5623 20.9.2023 г. Решение 10892 2022  Съдържание
5624 20.9.2023 г. Решение 9274 2022  Съдържание
5625 20.9.2023 г. Решение 907 2023  Съдържание
5627 20.9.2023 г. Решение 4584 2023  Съдържание
5626 20.9.2023 г. Решение 5557 2023  Съдържание
5628 20.9.2023 г. Решение 3748 2023  Съдържание
5629 20.9.2023 г. Решение 2151 2023  Съдържание
5630 20.9.2023 г. Решение 9899 2022  Съдържание
5631 20.9.2023 г. Решение 11439 2022  Съдържание
5632 20.9.2023 г. Решение 7703 2022  Съдържание
5633 20.9.2023 г. Решение 6008 2023  Съдържание
5634 20.9.2023 г. Решение 11442 2021  Съдържание
5635 20.9.2023 г. Решение 5047 2019  Съдържание
5636 20.9.2023 г. Решение 2769 2023  Съдържание
5613 19.9.2023 г. Решение 10741 2021  Съдържание
5614 19.9.2023 г. Решение 3731 2023  Съдържание
5616 19.9.2023 г. Решение 5071 2022  Съдържание
5618 19.9.2023 г. Решение 2680 2023  Съдържание
5615 19.9.2023 г. Решение 2601 2021  Съдържание
5619 19.9.2023 г. Решение 11345 2022  Съдържание
5617 19.9.2023 г. Решение 4663 2022  Съдържание
5610 18.9.2023 г. Решение 1328 2022  Съдържание
5611 18.9.2023 г. Решение 1357 2023  Съдържание
5612 18.9.2023 г. Решение 10997 2022  Съдържание
5609 15.9.2023 г. Решение 7346 2022  Съдържание
5607 15.9.2023 г. Решение 3517 2022  Съдържание
5608 15.9.2023 г. Решение 10596 2022  Съдържание
5578 14.9.2023 г. Решение 2754 2023  Съдържание
5579 14.9.2023 г. Решение 5422 2020  Съдържание

Страница 2 от 1994