Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1730 17.3.2023 г. Решение 5571 2021  Съдържание
1729 17.3.2023 г. Решение 1566 2023  Съдържание
1728 17.3.2023 г. Решение 7953 2022  Съдържание
1727 17.3.2023 г. Решение 52 2023  Съдържание
1725 17.3.2023 г. Решение 10861 2022  Съдържание
1726 17.3.2023 г. Решение 10013 2022  Съдържание
1724 17.3.2023 г. Решение 11712 2022  Съдържание
1723 17.3.2023 г. Решение 9125 2022  Съдържание
1712 17.3.2023 г. Решение 10925 2022  Съдържание
1714 17.3.2023 г. Решение 11620 2022  Съдържание
1713 17.3.2023 г. Решение 4898 2022  Съдържание
1716 17.3.2023 г. Решение 2473 2023  Съдържание
1715 17.3.2023 г. Решение 11016 2022  Съдържание
1717 17.3.2023 г. Решение 11019 2022  Съдържание
1711 17.3.2023 г. Решение 9092 2021  Съдържание
1710 17.3.2023 г. Решение 10336 2022  Съдържание
1708 17.3.2023 г. Решение 4214 2022  Съдържание
1709 17.3.2023 г. Решение 912 2020  Съдържание
1718 17.3.2023 г. Решение 9645 2022  Съдържание
1719 17.3.2023 г. Решение 10326 2021  Съдържание
1720 17.3.2023 г. Решение 9573 2020  Съдържание
1721 17.3.2023 г. Решение 127 2023  Съдържание
1722 17.3.2023 г. Решение 954 2023  Съдържание
1683 16.3.2023 г. Решение 3902 2022  Съдържание
1682 16.3.2023 г. Решение 7763 2022  Съдържание
1686 16.3.2023 г. Решение 321 2023  Съдържание
1687 16.3.2023 г. Решение 9152 2022  Съдържание
1690 16.3.2023 г. Решение 10139 2022  Съдържание
1701 16.3.2023 г. Решение 380 2023  Съдържание
1689 16.3.2023 г. Решение 8444 2022  Съдържание
1692 16.3.2023 г. Решение 9583 2022  Съдържание
1688 16.3.2023 г. Решение 10298 2022  Съдържание
1693 16.3.2023 г. Решение 346 2023  Съдържание
1696 16.3.2023 г. Решение 10890 2022  Съдържание
1685 16.3.2023 г. Решение 443 2023  Съдържание
1695 16.3.2023 г. Решение 542 2023  Съдържание
1694 16.3.2023 г. Решение 8466 2022  Съдържание
1697 16.3.2023 г. Решение 10672 2021  Съдържание
1698 16.3.2023 г. Решение 7879 2022  Съдържание
1699 16.3.2023 г. Решение 8770 2022  Съдържание
1684 16.3.2023 г. Решение 4616 2022  Съдържание
1700 16.3.2023 г. Решение 444 2023  Съдържание
1702 16.3.2023 г. Решение 10225 2022  Съдържание
1703 16.3.2023 г. Решение 7022 2022  Съдържание
1704 16.3.2023 г. Решение 295 2023  Съдържание
1706 16.3.2023 г. Решение 611 2022  Съдържание
1705 16.3.2023 г. Решение 349 2023  Съдържание
1707 16.3.2023 г. Решение 9554 2022  Съдържание
1651 15.3.2023 г. Решение 8505 2022  Съдържание
1652 15.3.2023 г. Решение 1230 2023  Съдържание

Страница 1 от 1919