Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
3508 26.5.2022 г. Решение 537 2022  Съдържание
3510 26.5.2022 г. Решение 1012 2022  Съдържание
3514 26.5.2022 г. Решение 2836 2021  Съдържание
3512 26.5.2022 г. Решение 6748 2019  Съдържание
3515 26.5.2022 г. Решение 12856 2021  Съдържание
3518 26.5.2022 г. Решение 1920 2021  Съдържание
3506 26.5.2022 г. Решение 7963 2021  Съдържание
3506 26.5.2022 г. Решение 7963 2021  Съдържание
3516 26.5.2022 г. Решение 735 2022  Съдържание
3520 26.5.2022 г. Решение 6580 2021  Съдържание
3507 26.5.2022 г. Решение 1079 2022  Съдържание
3517 26.5.2022 г. Решение 5116 2021  Съдържание
3522 26.5.2022 г. Решение 1746 2022  Съдържание
3504 26.5.2022 г. Решение 1012 2021  Съдържание
3505 26.5.2022 г. Решение 802 2022  Съдържание
3524 26.5.2022 г. Решение 1743 2022  Съдържание
3509 26.5.2022 г. Решение 6202 2021  Съдържание
3511 26.5.2022 г. Решение 999 2022  Съдържание
3502 26.5.2022 г. Решение 4605 2020  Съдържание
3526 26.5.2022 г. Решение 10254 2021  Съдържание
3503 26.5.2022 г. Решение 212 2022  Съдържание
3519 26.5.2022 г. Решение 9151 2020  Съдържание
3527 26.5.2022 г. Решение 2982 2021  Съдържание
3529 26.5.2022 г. Решение 5528 2021  Съдържание
3530 26.5.2022 г. Решение 11631 2021  Съдържание
3528 26.5.2022 г. Решение 1109 2022  Съдържание
3476 25.5.2022 г. Решение 7884 2020  Съдържание
3487 25.5.2022 г. Решение 675 2022  Съдържание
3490 25.5.2022 г. Решение 5578 2021  Съдържание
3486 25.5.2022 г. Решение 1887 2022  Съдържание
3485 25.5.2022 г. Решение 1546 2022  Съдържание
3491 25.5.2022 г. Решение 12269 2021  Съдържание
3492 25.5.2022 г. Решение 7048 2020  Съдържание
3489 25.5.2022 г. Решение 2782 2022  Съдържание
3481 25.5.2022 г. Решение 1248 2022  Съдържание
3483 25.5.2022 г. Решение 2348 2022  Съдържание
3493 25.5.2022 г. Решение 12480 2019  Съдържание
3494 25.5.2022 г. Решение 497 2022  Съдържание
3496 25.5.2022 г. Решение 2822 2022  Съдържание
3482 25.5.2022 г. Решение 10764 2021  Съдържание
3495 25.5.2022 г. Решение 522 2022  Съдържание
3479 25.5.2022 г. Решение 11986 2021  Съдържание
3478 25.5.2022 г. Решение 5633 2021  Съдържание
3488 25.5.2022 г. Решение 9242 2021  Съдържание
3497 25.5.2022 г. Решение 6922 2020  Съдържание
3498 25.5.2022 г. Решение 4447 2022  Съдържание
3499 25.5.2022 г. Решение 3507 2022  Съдържание
3477 25.5.2022 г. Решение 2103 2022  Съдържание
3501 25.5.2022 г. Решение 13638 2019  Съдържание
3470 25.5.2022 г. Решение 10773 2021  Съдържание

Страница 1 от 1795