ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3807 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3807
Година: 2022
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 15550
Дата на подаване: 26.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.07.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 04.10.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 29.11.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 21.02.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 16.05.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 11.07.2023 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 16.01.2024 г. 14:30 ч. Решено