Регистър на актоветеНомер на дело
Година на дело
Номер на акт
Година на акта

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
6951 24.11.2021 г. Решение 5880 2021  Съдържание
6955 24.11.2021 г. Решение 8146 2021  Съдържание
6944 24.11.2021 г. Решение 7440 2021  Съдържание
6957 24.11.2021 г. Решение 8134 2021  Съдържание
6954 24.11.2021 г. Решение 8136 2021  Съдържание
6940 24.11.2021 г. Решение 7672 2021  Съдържание
6958 24.11.2021 г. Решение 3781 2021  Съдържание
6948 24.11.2021 г. Решение 11602 2020  Съдържание
6961 24.11.2021 г. Решение 6607 2021  Съдържание
6962 24.11.2021 г. Решение 8394 2021  Съдържание
6959 24.11.2021 г. Решение 5508 2018  Съдържание
6938 24.11.2021 г. Решение 4617 2021  Съдържание
6934 24.11.2021 г. Решение 5396 2021  Съдържание
6862 22.11.2021 г. Решение 5912 2019  Съдържание
6869 22.11.2021 г. Решение 5006 2021  Съдържание
6872 22.11.2021 г. Решение 7418 2021  Съдържание
6875 22.11.2021 г. Решение 7459 2021  Съдържание
6870 22.11.2021 г. Решение 7410 2021  Съдържание
6878 22.11.2021 г. Решение 5333 2021  Съдържание
6880 22.11.2021 г. Решение 7183 2021  Съдържание
6873 22.11.2021 г. Решение 7458 2021  Съдържание
6877 22.11.2021 г. Решение 12631 2019  Съдържание
6868 22.11.2021 г. Решение 7411 2021  Съдържание
6879 22.11.2021 г. Решение 7835 2021  Съдържание
6881 22.11.2021 г. Решение 6670 2021  Съдържание
6885 22.11.2021 г. Решение 7666 2021  Съдържание
6871 22.11.2021 г. Решение 7461 2021  Съдържание
6876 22.11.2021 г. Решение 8095 2021  Съдържание
6883 22.11.2021 г. Решение 1027 2021  Съдържание
6867 22.11.2021 г. Решение 9729 2020  Съдържание
6889 22.11.2021 г. Решение 7669 2021  Съдържание
6884 22.11.2021 г. Решение 7860 2021  Съдържание
6893 22.11.2021 г. Решение 7286 2021  Съдържание
6886 22.11.2021 г. Решение 9506 2021  Съдържание
6891 22.11.2021 г. Решение 10748 2020  Съдържание
6874 22.11.2021 г. Решение 7416 2021  Съдържание
6888 22.11.2021 г. Решение 9634 2021  Съдържание
6892 22.11.2021 г. Решение 3346 2021  Съдържание
6882 22.11.2021 г. Решение 6326 2021  Съдържание
6902 22.11.2021 г. Решение 7285 2021  Съдържание
6866 22.11.2021 г. Решение 3527 2021  Съдържание
6858 22.11.2021 г. Решение 7626 2021  Съдържание
6859 22.11.2021 г. Решение 6810 2021  Съдържание
6887 22.11.2021 г. Решение 9473 2021  Съдържание
6897 22.11.2021 г. Решение 6406 2019  Съдържание
6895 22.11.2021 г. Решение 8599 2021  Съдържание
6890 22.11.2021 г. Решение 11499 2020  Съдържание
6864 22.11.2021 г. Решение 7330 2021  Съдържание
6898 22.11.2021 г. Решение 12242 2020  Съдържание
6896 22.11.2021 г. Решение 1110 2021  Съдържание

Страница 9 от 1716