ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4692 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4692
Година: 2021
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 16911
Дата на подаване: 17.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.09.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 22.11.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 31.01.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 28.03.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 06.06.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 26.09.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 07.11.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 16.01.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 13.02.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 15.05.2023 г. 15:00 ч. Решено
Закрито 23.11.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение