ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8437 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8437
Година: 2022
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 32821
Дата на подаване: 14.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 14.09.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 12.01.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 09.03.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 15.05.2023 г. 16:50 ч. Отложено
Открито 13.07.2023 г. 15:40 ч. Отложено
Открито 19.10.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 18.01.2024 г. 15:00 ч. Решено