ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4911 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 4911
Година: 2019
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 13772
Дата на подаване: 7.5.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.09.2019 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 28.11.2019 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 13.02.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 07.05.2020 г. 15:30 ч. Пренасрочено
Открито 16.07.2020 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 08.10.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 05.11.2020 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 04.02.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 03.06.2021 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 07.10.2021 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 27.01.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 14.04.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 23.06.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 10.11.2022 г. 16:20 ч. Отложено
Открито 09.03.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 01.06.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 14.09.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 02.11.2023 г. 16:20 ч. Решено