ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1897 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1897
Година: 2022
Съдебен състав: 72
Входящ номер: 7615
Дата на подаване: 28.2.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.05.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 29.06.2022 г. 14:40 ч. Отложено
Открито 09.11.2022 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 15.02.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 29.03.2023 г. 15:45 ч. Отложено
Открито 10.05.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 27.09.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 13:00 ч. Решено