ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4898 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4898
Година: 2022
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 20213
Дата на подаване: 31.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.06.2022 г. 00:00 ч. Прекратено
Закрито 22.07.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 02.11.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 25.01.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 10:00 ч. Решено