ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2720 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 2720
Година: 2022
Съдебен състав: 76
Входящ номер: 10689
Дата на подаване: 22.3.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 04.01.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 22.03.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 19.04.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 07.06.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 20.09.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 29.11.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 17.01.2024 г. 14:00 ч. Решено