ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9062 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 9062
Година: 2021
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 31368
Дата на подаване: 15.9.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.12.2021 г. 13:20 ч. Отложено
Открито 22.03.2022 г. 14:50 ч. Отложено
Открито 17.05.2022 г. 15:10 ч. Отложено
Открито 12.09.2022 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 13.12.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 21.03.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 16.05.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 14.11.2023 г. 14:55 ч. Решено