ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8426 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8426
Година: 2022
Съдебен състав: 50
Входящ номер: 32713
Дата на подаване: 13.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 13.09.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 24.01.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 30.05.2023 г. 13:30 ч. Спряно
Закрито 12.01.2024 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 26.03.2024 г. 14:00 ч. ---

Ищец Ответник
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ ЕВРОЛАБ 2011 ЕООД УПРАВИТЕЛ ВАСИЛ ДИМИТРОВ