ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1270 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1270
Година: 2022
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 5309
Дата на подаване: 14.2.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.06.2022 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 04.10.2022 г. 12:00 ч. Отложено
Открито 13.12.2022 г. 12:00 ч. Отложено
Открито 07.02.2023 г. 12:30 ч. Решено
Открито 07.02.2023 г. 12:30 ч. Решено