ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7176 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7176
Година: 2022
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 28907
Дата на подаване: 3.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.01.2023 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 07.03.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 21.03.2023 г. 11:45 ч. Отложено
Открито 04.04.2023 г. 08:45 ч. Отложено
Открито 30.05.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 11.07.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 12.12.2023 г. 11:30 ч. Решено