ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9891 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 9891
Година: 2020
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 31282
Дата на подаване: 8.10.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.01.2021 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 22.04.2021 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 22.04.2021 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 14.10.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 20.01.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 24.03.2022 г. 13:15 ч. Отложено
Открито 02.06.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 03.11.2022 г. 14:30 ч. Решено