ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8591 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8591
Година: 2022
Съдебен състав: 23
Входящ номер: 33231
Дата на подаване: 19.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.02.2023 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 03.04.2023 г. 09:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 18.09.2023 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 06.11.2023 г. 09:20 ч. Отложено
Открито 15.01.2024 г. 10:00 ч. Решено
Закрито 25.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение