ДАННИ ЗА ДЕЛО № 13755 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 13755
Година: 2019
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 37201
Дата на подаване: 6.12.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.03.2020 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 07.05.2020 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 04.06.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 08.10.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 18.02.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 29.04.2021 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 07.10.2021 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 10.02.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 12.05.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 27.10.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 09.02.2023 г. 14:00 ч. Решено