ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9379 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 9379
Година: 2021
Съдебен състав: 29
Входящ номер: 32517
Дата на подаване: 27.9.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.12.2021 г. 11:45 ч. Отложено
Открито 14.02.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 11.04.2022 г. 10:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 20.06.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 03.10.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 05.12.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 30.01.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 27.03.2023 г. 09:45 ч. Отложено
Открито 12.06.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 11.09.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 06.11.2023 г. 10:30 ч. Пренасрочено
Открито 10.11.2023 г. 13:00 ч. Решено

Ищец Ответник
УПРАВИТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Номер акт От дата Вид
7281 30.9.2021 г. Разпореждане  Съдържание
7740 15.10.2021 г. Разпореждане  Съдържание
8953 15.11.2021 г. Определение  Съдържание
--- 6.12.2021 г. Протокол  Съдържание
--- 14.2.2022 г. Протокол  Съдържание
--- 11.4.2022 г. Протокол  Съдържание
3756 11.5.2022 г. Определение  Съдържание
4320 31.5.2022 г. Определение  Съдържание
4501 6.6.2022 г. Определение  Съдържание
4594 8.6.2022 г. Определение  Съдържание
--- 20.6.2022 г. Протокол  Съдържание
5176 29.6.2022 г. Определение  Съдържание
5570 12.7.2022 г. Определение  Съдържание
6192 5.8.2022 г. Определение  Съдържание
--- 3.10.2022 г. Протокол  Съдържание
8425 27.10.2022 г. Определение  Съдържание
9088 18.11.2022 г. Определение  Съдържание
--- 5.12.2022 г. Протокол  Съдържание
9933 16.12.2022 г. Определение  Съдържание
613 20.1.2023 г. Определение  Съдържание
705 24.1.2023 г. Определение  Съдържание
--- 30.1.2023 г. Протокол  Съдържание
--- 27.3.2023 г. Протокол  Съдържание
3774 2.5.2023 г. Определение  Съдържание
--- 12.6.2023 г. Протокол  Съдържание
--- 11.9.2023 г. Протокол  Съдържание
8332 29.9.2023 г. Определение  Съдържание
9002 18.10.2023 г. Определение  Съдържание
--- 20.10.2023 г. Определение  Съдържание
--- 10.11.2023 г. Протокол  Съдържание
529 19.1.2024 г. Решение  Съдържание
1497 9.2.2024 г. Разпореждане  Съдържание