ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1532 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1532
Година: 2022
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 5970
Дата на подаване: 17.2.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 06.04.2022 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 14.11.2022 г. 09:20 ч. Отложено
Открито 20.02.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 20.02.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 15.05.2023 г. 11:00 ч. Пренасрочено
Открито 22.05.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 03.07.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 16.10.2023 г. 10:00 ч. Решено