ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9835 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9835
Година: 2022
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 37691
Дата на подаване: 24.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.04.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 14.06.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 25.09.2023 г. 14:50 ч. Отложено
Открито 23.10.2023 г. 15:40 ч. Отложено
Открито 04.12.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 08.12.2023 г. 12:00 ч. Отложено
Открито 22.01.2024 г. 14:20 ч. Решено