ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1768 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1768
Година: 2023
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 7544
Дата на подаване: 22.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 27.02.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 19.04.2023 г. 09:30 ч. Невнесено - делото във ВАС
Открито 05.07.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 05.07.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 18.10.2023 г. 10:30 ч. Пренасрочено
Открито 15.11.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 31.01.2024 г. 10:30 ч. Обявено за решаване