ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3782 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3782
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 15323
Дата на подаване: 20.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.06.2023 г. 09:40 ч. Отложено
Открито 13.07.2023 г. 09:40 ч. Отложено
Открито 21.09.2023 г. 09:40 ч. Отложено
Открито 26.10.2023 г. 09:30 ч. Пренасрочено
Открито 02.11.2023 г. 09:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 18.01.2024 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 01.02.2024 г. 10:30 ч. Решено
Закрито 07.03.2024 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело