ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2394 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 2394
Година: 2022
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 9468
Дата на подаване: 14.3.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.06.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 31.10.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 12.12.2022 г. 09:00 ч. Решено
Закрито 14.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение