ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2166 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 2166
Година: 2022
Съдебен състав: 20
Входящ номер: 8563
Дата на подаване: 7.3.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.05.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 19.10.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 08.02.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 17.05.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 18.10.2023 г. 14:30 ч. Решено
Открито 18.10.2023 г. 14:30 ч. Решено