ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1913 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1913
Година: 2022
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 7699
Дата на подаване: 1.3.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.05.2022 г. 11:15 ч. Отложено
Открито 11.10.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 17.01.2023 г. 09:30 ч. Пренасрочено
Открито 28.03.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 23.05.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 24.10.2023 г. 10:00 ч. Решено