ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7298 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7298
Година: 2022
Съдебен състав: 72
Входящ номер: 29343
Дата на подаване: 8.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.12.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 01.03.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 26.04.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 14.06.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 13:30 ч. Решено