ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10661 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10661
Година: 2023
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 39822
Дата на подаване: 8.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 08.11.2023 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело
Открито 15.11.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 24.11.2023 г. 11:00 ч. Решено
Закрито 30.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 26.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение