ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7565 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7565
Година: 2022
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 30157
Дата на подаване: 15.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 23.12.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 09.05.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 26.09.2023 г. 14:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 24.10.2023 г. 16:15 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕНЕРГО ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД ПРЕД.ОТ ИЗП.ДИРЕКТОР РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРЕД.ОТ ИВАН ИВАНОВ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ