ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9710 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9710
Година: 2022
Съдебен състав: 57
Входящ номер: 37880
Дата на подаване: 24.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.01.2023 г. 14:40 ч. Отложено
Открито 14.03.2023 г. 15:00 ч. Отложено без дата
Открито 21.11.2023 г. 13:30 ч. Решено