ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5220 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5220
Година: 2022
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 21621
Дата на подаване: 9.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.10.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 19.10.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 14.12.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Закрито 17.01.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 08.02.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Закрито 04.04.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 19.04.2023 г. 10:00 ч. Решено
Закрито 07.07.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Закрито 07.07.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение