ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3065 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3065
Година: 2021
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 10874
Дата на подаване: 29.3.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.06.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 18.10.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 15.11.2022 г. 09:30 ч. Пренасрочено
Открито 05.12.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Закрито 06.01.2023 г. 00:00 ч. Спряно
Открито 21.02.2023 г. 11:30 ч. Спряно по- рано от датата на о.с.з.
Открито 28.11.2023 г. 10:50 ч. Решено