ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11120 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 11120
Година: 2021
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 38737
Дата на подаване: 8.11.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.03.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.06.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 27.10.2022 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 22.12.2022 г. 16:00 ч. Отложено
Открито 06.04.2023 г. 14:30 ч. Решено