ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7287 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7287
Година: 2022
Съдебен състав: 16
Входящ номер: 29284
Дата на подаване: 5.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.12.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 08.03.2023 г. 11:20 ч. Отложено
Открито 17.05.2023 г. 11:50 ч. Отложено
Открито 04.10.2023 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 15.11.2023 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 31.01.2024 г. 12:00 ч. Решено

Ищец Ответник
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ РЕКТОРА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020