ДАННИ ЗА ДЕЛО № 227 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 227
Година: 2023
Съдебен състав: 79
Входящ номер: 947
Дата на подаване: 10.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.02.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 20.03.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 22.05.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 19.06.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 18.09.2023 г. 15:15 ч. Отложено
Открито 13.11.2023 г. 15:30 ч. Решено