ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5045 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5045
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 18993
Дата на подаване: 19.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.06.2023 г. 09:50 ч. Отложено
Открито 05.10.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 16.11.2023 г. 09:45 ч. Решено
Открито 23.11.2023 г. 09:30 ч. Пренасрочено